Outsourcing skaper vekst

Outsourcing-trenden er tiltagende på tvers av flere industrier. Dette skaper gode vekstmuligheter for flere av ODIN fondenes selskaper.

Hva har den britiske konsumvaredistributøren Bunzl, den nederlandske kjemikaliespesialisten IMCD og den franske kundeservicegiganten Teleperformance til felles? De er alle ledende innen tjenester som kundene i økende grad outsourcer, og vi er investert gjennom aksjefondet ODIN Europa.

Outsourcing betyr at en virksomhet lar eksterne leverandører ta over arbeidsoppgaver som virksomheten tidligere har stått for selv. Historisk har hovedmotivet bak å la andre ta seg av arbeidsoppgaver vært motivert av kostnadsreduksjoner og økt fleksibilitet.

Vi lever i en tid med økende geopolitisk uro og tendenser til økt proteksjonisme i enkelte land. Vil dette redusere selskapenes evne og vilje til å inngå partnerskap og outsource på tvers av landegrenser? Nei, snarere tvert imot, skal vi tro undersøkelser gjennomført av blant annet konsulentselskapene Deloitte og KPMG1. Den globale trenden er tiltagende på tvers av flere sektorer. I tillegg har bedriftene fått et mer utvidet syn på outsourcing.

Forretningsmodeller blir mer og mer komplekse. Digitalisering åpner for tøffere konkurranse i mange bransjer. Utfordringen for mange ligger i å opprettholde og utvikle konkurransefortrinn i en verden i endring. Mange velger derfor å fokusere på kjernen i virksomheten og inngå strategiske samarbeid for støttefunksjoner.

Outsourcing har gått fra å være et kostnadsspørsmål til å bli helt avgjørende for å kunne utvikle virksomheten. Relasjonen til tjenesteleverandøren har blitt tettere, og pris er ikke lenger like avgjørende.

Dette er gode nyheter for de tre nevnte selskapene.

Teleperformance opererer i over 70 land og tilbyr kundeserviceløsninger på over 240 forskjellige språk. Moderne forbrukere har blitt mer teknologiske og har økende krav til tilgjengelighet. Som forbrukere forventer vi og kunne kontakte våre tjenesteleverandører til alle døgnets tider, enten via telefon, chat, e-post eller andre sosiale kanaler. For å holde tritt med de endrede kravene og kompleksiteten, ser stadig flere selskaper mot eksterne kundeserviceløsninger som gir sømløse, enkle og sikre kundeopplevelser på tvers av flere plattformer og kanaler.

IMCD er blant verdens største distributører av spesialkjemikalier. For kjemikalieprodusentene har bedre varelagerstyring blitt sentralt i kjølvannet av finanskrisen. Ved å outsource markedsføring, distribusjon og salg kan produsentene redusere kompleksiteten og sikre levering til flere og mindre kunder uten å måtte ta på seg store kostnader. IMCD på sin side har et stort og effektivt distribusjonsnettverk og en innkjøpsmakt som gir god lønnsomhet.

Bunzl er et distribusjonsselskap som leverer en rekke ulike forbruksartikler til bedriftskunder i 29 land verden over. Kun­dene er alt fra restauranter til skoler, hoteller, supermarked og sykehus. Eksempler på produkter som distribueres av Bunzl er servietter, hansker, pappkopper, toalettpapir, arbeidsklær, såper og andre forbruksartikler. Innkjøp, distribusjon og logistikkhåndtering av slike produkter kan være dyrt. Produktkostnaden er bare toppen av isfjellet. Det å holde et varelager av forbruksartikler koster også i form av varelager og arbeidstimer. Man får sjelden gode prisavtaler hos de store leverandøren,e og man binder opp mye «død» kapital i varelager.

Over tid drives aksjekurser og fondsverdier av selskapenes evne til å skape verdier. Som fondsforvalter er vi derfor svært opptatt av to ting – lønnsomhet og vekst. Med vekst hjulpet av økt outsourcing vil disse selskapene skape gode verdier for våre andelseiere i årene som kommer.

 

1. Delotte Global Outsourcing Survey og KPMG Nordic Shared Services Outsourcing Pulse Survey (2016/2017)

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Håvard Opland er utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Agder. Han er i tillegg autorisert finansanalytiker (AFA), har en MBA i finans fra NHH.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.