Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Slik jobber vi med bærekraft i analysearbeidet
Bærekraft er en naturlig del i alt vi gjør. Her forklarer vi hvordan det inngår i arbeidet med å finne de beste investeringene til fondene.

ODINs retningslinjer for bærekraftige investeringer
Her kan du lese om retningslinjene som ligger til grunn for de valgene vi gjør i forvaltningen vår rundt bærekraft.

Måling av karbonavtrykk i fondene
Ved å måle karbonavtrykk setter vi karbonutslipp på agendaen. Her har du oversikt over karbonintensitet i fondene våre.