FNs prinsipper for ansvarlig eierskap

Sommeren 2012 undertegnet og forpliktet vi oss til å følge FNs prinsipper for ansvarlig eierskap, en såkalt PRI-signatur. PRI står for Principles for Responsible Investments.

Mer spesifikt forplikter vi oss til å:

  • Innarbeide samfunnsansvar i investeringsanalysen og beslutningsprosessen.
  • Arbeide aktivt for at selskapene vi investerer i driver samfunnsansvarlig.
  • Arbeide for åpenhet knyttet til samfunnsansvar i de virksomheter vi investerer i.
  • Samarbeide med andre investorer for å fremme prioritering av samfunnsansvar i investeringsbransjen.
  • Utarbeide rapporter om våre aktiviteter og fremdrift i forhold til samfunnsansvarlige investeringer.

 

Principles for responsible investment