FN Global Compact

Alle selskap vi investerer i skal opptre i tråd med prinsippene i FN Global Compact. Dette er prinsipper som handler om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon.