Renten opp – hva betyr det for deg som har fond?

Når renten beveger seg opp er det lett å tenke på boliglånet. Men hva betyr det for deg som har pengene dine i fond?

Vi har i flere år hatt unormalt lave renter, og nå kryper rentene oppover igjen. Norges Bank hevet styringsrenten fra 0,5 prosent til 0,75 prosent på rentemøtet 20. september. Det var ventet, og allerede priset inn i markedet. Men likevel fikk vi en reaksjon i markedet.

Norges Bank senket rentebanen

Sentralbanken senket rentebanen, som er deres forventinger til styringsrenten fremover. Det førte til et fall i markedsrentene. Samtidig svekket den norske kronen seg mot utenlandske valutaer, som Euro. Mange ventet at rentebanen skulle heves, så senkningen kom nok brått på.

En lavere rentebane begrunnes med svakere etterspørsel etter varer og tjenester i Norge, lavere prisvekst og økt sjanse for handelskonflikt og annet, som kan ramme norsk økonomi negativt. Videre legges det nå opp til at neste renteheving kommer i 1. kvartal 2019. I praksis vil nok det bety på rentemøtet i mars.

Hva betyr det for deg som har fond hos oss?

En renteheving har ikke mye å si for aksjefondene våre, og spesielt ikke de globale fondene. Dette er en beskjeden renteøkning, på kun et kvart prosentpoeng, og sentralbanken legger opp til en forsiktig og gradvis renteoppgang fremover. En slik hendelse er derfor mer aktuelt for deg som har rentefond.

Vi så umiddelbart en økning i avkastning i rentefondene, som følge av fallende markedsrenter. Rentene falt som nevnt da forventingene til styringsrenten fremover ble justert noe ned. En høyere styringsrente i Norge vil over tid bety høyere løpende avkastning på rentefondene. Spesielt for ODIN Likviditet og ODIN Norsk Obligasjon, som er fond med forholdvis kort rentebinding.

Avslutningsvis er det verdt å nevne at en renteoppgang fra dagens lave nivåer, skjer fordi økonomien i Norge går bra og at det er gode tider i vente.

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg gjennomført AFA-studiet og oppnådd en MBA i Finans ved NHH.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.