Vedtektsendringer i SpareBank 1 Fond og SR-Bank Fond

Vedtektsendringene omfatter en administrativ endring av praksis for utbetaling av utbytte.

ODIN har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet, datert 24. juni 2024, og fra Finansinspektionen, vedrørende søknad om vedtektsendringer for flere SpareBank 1 Fond og SR-Bank Fond.

Vedtektsendringene omfatter en administrativ endring av praksis for utbetaling av utbytte for fondene Sparebank 1 Norge Verdi, SpareBank 1 Utbytte, SpareBank 1 Verden Verdi, SR-Bank 20, SR-Bank 50 og SR-Bank 80.

Etter dagens vedtekter ligger beslutningen om fondene skal utbetale utbytte hos styret. Dette kravet er fjernet fra de oppdaterte vedtektene slik at beslutningen fremover vil kunne treffes av administrasjonen i ODIN Forvaltning. Praksis for beregning av beløpets størrelse vil være uforandret og tidspunkt for utbetaling av utbytte vil fremdeles være i løpet av mai måned.

Vedtektsendringene vil tre i kraft fra 15. august 2024.

 

Vi minner om at tegninger og innløsninger i alle ODINs fond er gebyrfrie.

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.