Mariann Stoltenberg Lind

Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg gjennomført AFA-studiet og oppnådd en MBA i Finans ved NHH.

Bakgrunn og erfaring

Mariann Stoltenberg Lind begynte i ODIN 1. november 2013. Hun har de siste ti årene jobbet som porteføljeforvalter innen norsk og internasjonal kreditt, og har tidligere jobbet som porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning. Fra Storebrand har hun også erfaring som kredittanalytiker innen Norske Renter og Kreditt.

Mariann forvalter ODINs rentefond sammen med Nils Hast. I tillegg forvalter hun kombinasjonsfondene ODIN Horisont, ODIN Flex, ODIN Konservativ og ODIN Rente sammen med Dan Erik Glover.