ODIN Norge med 5 stjerner i Morningstar

Vi er glade for denne anerkjennelsen, sier Atle Hauge, ansvarlig porteføljeforvalter.

ODIN Norge A og D er tildelt 5 stjerner i Morningstar Overall Rating pr. 30.06.24. Det betyr at fondet har gitt bedre risikojustert avkastning enn andre fond i samme kategori.

Fem stjerner betyr at fondets avkastning er blant topp 10 % i sin kategori. Denne metoden sier noe om hvor godt fondet har levert i forhold til andre fond innen samme kategori.

«Vi er glade for denne anerkjennelsen. ODIN Norge forvaltes med fokus på sterke selskaper med utsikter til god lønnsom vekst, hvor målet er bedre resultater enn referanseindeksen over tid», sier Atle Hauge, som er ansvarlig porteføljeforvalter.

Morningstar måler avkastning justert for risiko. Det betyr at avkastningen i fondet ses i lys av den risikoen forvalter har tatt underveis.

«Norsk økonomi er robust og utvikler seg godt. Fri valuta og gode statsfinanser demper virkningene av svingninger i råvarepriser. En investering i ODIN Norge gir eksponering mot et godt hjemmemarked så vel som attraktive posisjoner i selskaper rettet mot verdensmarkedet», sier Atle.

ODIN Norge ble etablert helt tilbake i 1992 og den eldste andelsklassen har siden start gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 13,7 % mot fondets referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks, som har gitt 10,5 %. Investerte du 1000 kr i fondet ved etablering i 1992 ville du i dag hatt 61.000 kr mot indeks kr 35.000.  

Atle Hauge, ansvarlig porteføljeforvalter for ODIN Norge.


Kort om ODIN Norge

ODIN Norge er satt sammen av 25-35 selskaper som har eksponering mot ulike drivere og er godt posisjonert for verdiutvikling over tid. Fondet kan deles i tre. Den første gruppen består av selskaper med sterke markedsposisjoner rettet mot innenlandsk konsum. Den andre gruppen består av globale selskaper rettet mot attraktive råvaremarkeder med gode kostnadsposisjoner. Den siste gruppen består av selskaper med unike teknologiske posisjoner rettet mot attraktive nisjemarkeder. Fondet består av gjennomgående solide selskaper med attraktive posisjoner som leverer god avkastning på kapitalen. Vi tror selskapene vil fortsette å levere god avkastning fremover.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.