Rentefond i milliardklassen

Etter en periode med god vekst i rentefondene, kunne vi i slutten av juni markere at to av ODINs rentefond passerte 1 milliard kroner i forvaltningskapital.

Det er obligasjonsfondet ODIN Obligasjon og kredittfondet ODIN Rente som er jubilantene, og forvaltningskapitalen i fondene har vokst med henholdsvis 31% og 47% hittil i år.

Statistikk fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser at det har vært stor nytegning i rentefond i 2014, og vi i ODIN er selvfølgelig glade for å ta del i denne økningen. Store deler av midlene har i følge VFF funnet veien til rentefond med et høyt innslag av kredittrisiko. Denne typen fond har gitt svært god avkastning i de siste årene.

ODIN har fem rentefond, som befinner seg i ulike deler av risikoskalaen. Våre fire norske rentefond investerer kun i høykvalitetsobligasjoner (investment grade), mens ODIN Rente også har et innslag av høyrenteobligasjoner (inntil 20% high yield). Alle våre norske rentefond har slått sine respektive referanseindekser på 1, 3, 5 og 10 års sikt. ODIN Rente ble opprettet i 2009, og kan (som grafen nedenfor viser) vise til meget god avkastning den perioden fondet har eksistert.

graf rentesak

 

ODIN forvalter to norske pengemarkedsfond og to norske obligasjonsfond, i tillegg til kredittfondet ODIN Rente. De norske rentefondene investerer kun i obligasjoner utstedt i norske kroner, mens ODIN Rente kan investere i både norske og utenlandske kredittobligasjoner.

Pengemarkedsfondene ODIN Pengemarked og SpareBank 1 Pengemarked passer for investorer som ønsker fond som svinger lite i verdi, og som vil vite med stor grad av sikkerhet hvor mye penger de har. Fondene er diversifiserte alternativer til banksparing, og det er lav kredittrisiko og kort rentebinding i fondene.

Avkastning ODIN Pengemarked og SpareBank1 Pengemarked
pengemarked avkastning

ODIN Kort Obligasjon investerer i obligasjoner med høy kredittkvalitet (investment grade), men kan eie obligasjoner med lengre løpetid og lengre rentebinding enn det man har i pengemarkedsfondene. Forventet avkastning og risiko er derfor litt høyere enn i pengemarkedsfondene.

Avkastning ODIN Kort Obligasjon

avkastning kort obli

 

ODIN Obligasjon investerer i lengre obligasjoner og har høyere renterisiko enn pengemarkedsfondene og ODIN Kort Obligasjon. Kredittrisikoen er lav – fondet har kun obligasjoner i investment grade-segmentet. Fondet passer godt som en langsiktig investering, enten alene eller som en del av en totalportefølje. Obligasjoner er gjerne negativt korrelert med aksjer, og bidrar til å redusere risikoen i en portefølje som består av både aksjer og obligasjoner.

Avkastning ODIN Obligasjon

avkastning obli

Obligasjon ODIN Rente er et fond for dem som ønsker å investere i selskaper med høyere kredittrisiko, i og utenfor Norge. Inntil 20% av fondet kan investeres i high yield-segmentet, og minst 80% vil dermed være investment grade. Dette fondet har større svingninger og høyere risiko enn ODINs øvrige rentefond, og har høyere forventet avkastning. ODIN Rente gir tilgang til en aktivaklasse – kreditt – som normalt har gitt god risikojustert avkastning.

Nils Hast og Mariann Stoltenberg Lind er forvaltere av ODINs rentefond.

Her kan du lese mer om ODINs rentefond

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg gjennomført AFA-studiet og oppnådd en MBA i Finans ved NHH.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.