Mariann Stoltenberg Lind

Mariann Stoltenberg Lind har de siste ni årene jobbet som porteføljeforvalter innen norsk og internasjonal kreditt. Nå forvalter hun ODINs rentefond sammen med Nils Hast.

Bakgrunn og erfaring

Mariann Stoltenberg Lind begynte i ODIN 1. november 2013.  Mariann er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og  har i tillegg gjennomført AFA-studiet.

Mariann har tidligere jobbet for Storebrand Kapitalforvaltning i 14 år. I Storebrand har hun også jobbet som kredittanalytiker innen Norske Renter og Kreditt.