Oppdatering kundeinformasjon

Vi gjennomfører løpende oppfølging av våre kundeforhold via Kundesjekk.

Vi ønsker å informere om at du kan motta en e-post og SMS fra oss med en lenke, starter med http.://odinforvaltning.kundesjekk.no/…, til et skjema der vi ber om mer informasjon om deg og ditt kundeforhold hos oss. Dersom du har noen spørsmål eller er usikker på om e-posten du har mottatt er fra ODIN Forvaltning, vennligst kontakt vårt fondssenter på telefon 24 00 48 04 eller E-post: kundeservice@odinfond.no

Hvorfor vi ber våre kunder om å fylle ut dette skjemaet

ODIN Forvaltning er pliktige til å innhente og vurdere nødvendige opplysninger om alle våre kundeforhold for å få tilstrekkelig informasjon til å bedømme risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering. Vi er videre pliktig til å innhente informasjon for å danne et tilstrekkelig grunnlag for å bedømme hvordan enhver kunde kan ventes å handle innenfor rammen av kundeforholdet. Forståelsen av kundeforholdets formål og tilsiktede art er avgjørende for vårt arbeid imot hvitvasking og terrorfinansiering.

Ved å vite hvilke aktiviteter og transaksjoner som våre kunder forventer å gjennomføre, kan vi oppdage avvik fra forventet atferd, herunder uvanlige transaksjoner. Relevante opplysninger er for eksempel midlenes og formuens opprinnelse, opplysninger om juridiske personers forretningsmodell og hvordan kunder tenker å anvende midlene som inngår i kundeforholdet.

 

 

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.