Et skritt nærmere lavere skatt for amerikanske selskaper

Det ser nå ut til at USAs første store skattereform siden 1986 blir en realitet. I praksis vil det bety mer penger rett inn på bunnlinjen til amerikanske selskaper.

Vi som bor i Norden tenker nok ikke på USA som et land med høy skatt, men når det kommer til selskapsskatt er det faktisk det. Oversikten under viser hvor mange prosent av overskuddet selskaper i ulike land må betale i selskapsskatt. Her ser vi at skatteraten for amerikanske selskaper er på hele 39 prosent sammenlignet med mange europeiske land hvor selskapsskatten ligger på rundt 25 prosent.

Diagram 1: Satser for selskapsskatt i utvalgte land (kilde: Goldman Sachs).

Satser for selskapsskatt i utvalgte land

Donald Trump jakter popularitetspoeng med lavere skatt

Nå er det ikke sånn at alle amerikanske selskaper betaler 39 prosent, men ut av grafen under ser vi at en stor andel av selskapene i S&P 500 betaler et sted mellom 30 og 38 prosent i effektiv skatt. Da er det lett å forstå at Donald Trump jakter popularitetspoeng ved å senke skatteraten ned mot 20 prosent.

Redusert skatt betyr mer penger til selskapene

Lavere selskapsskatt betyr at selskapene får mer penger i lomma som de står fritt til å benytte som de vil. Noen selskaper vil sannsynligvis investere gevinsten tilbake i selskapet, mens andre vil betale økt utbytte eller kjøpe tilbake egne aksjer.

Home Depot kan tjene 2,4 milliarder dollar i reduserte skattekostnader.

Home Depot, som er at av selskapene vi eier i ODIN USA, betaler i dag 36 prosent i selskapsskatt. En reduksjon i selskapsskatten til 20 prosent frigir 2,4 mrd. dollar. Det er mer enn 1 prosent av selskapets markedsverdi. Hvis de velger å betale dette i utbytte øker dette direkteavkastningen fra utbytte fra 2,5 til 3,6 prosent.

Diagram 2: Effektiv selskapsskatt for selskapene i S&P 500 (kilde: Goldman Sachs).

Effektiv selskapsskatt for selskapene i S&P 500

Vil Donald Trump klare å redusere selskapsskatten?

Så langt har Trump lovet langt mer enn han har levert, men nå ser det ut til at han klarer å levere på en av sine viktigste valgkampløfter. Representantenes Hus har stemt gjennom et forslag til skattereform, og sent fredag i forrige uke ble også Senatet enig om en skattepakke.

Nå må de to delene av Kongressen sette seg sammen og bli enige om en felles reform, som de kan legge frem for Trump. De to lovforslagene har mange ulikheter så mye arbeid gjenstår, men vi er et stort skritt nærmere en skattereform.

Om skattereformen vil lede til økt økonomisk vekst i USA er vanskelig å si, men at det vil skape verdier for aksjonærer i amerikanske selskaper er det ingen tvil om.

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Harald har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi og statsvitenskap fra University of Warwick og en mastergrad i internasjonal politisk økonomi fra London School of Economics.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.