Harald Nissen

Harald har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi og statsvitenskap fra University of Warwick og en mastergrad i internasjonal politisk økonomi fra London School of Economics.

Bakgrunn og erfaring

Harald Nissen har jobbet i ODIN siden 2010.

Harald har vært ansvarlig forvalter for ODIN USA siden fondets oppstart i oktober 2016 fram til slutten av november 2021. Han har også vært medforvalter for ODIN Global siden september 2016 og fram til august 2020. Da ble han, sammen med Håvard Opland, ansvarlig forvalter for ODIN Global.

Harald er også ansvarlig forvalter for ODIN Bærekraft siden oppstart 29. november 2021.

Han har tidligere arbeidet som konsulent innen data og teknologi. Harald har vært en viktig bidragsyter til oppstarten av ODIN Emerging Markets som ODIN «tok inhouse» i 2010. Harald har jobbet både med analyse for ODINs globale og europeiske mandater.