Grønt lys for fremtiden

Selskaper med en bærekraftig profil gjør det bra på børs. Betyr det at aksjemarkedet faktisk priser inn en konkurransefordel, eller er det rett og slett flokkmentalitet etter ‘grønne’ aksjer som drar?

Bærekraft er i vinden som aldri før, men hva innebærer det egentlig å ha en bærekraftig profil? Det handler ikke bare om å ta hensyn til miljø og klima, men også samfunnsmessige og økonomiske forhold. Selskaper som ikke tar dette innover seg vil etter vår mening møte motgang i årene fremover.

På den lyse siden finnes det allerede mange selskaper som ser muligheter og tilbyr bærekraftige tjenester og produkter som bidrar positivt. Eksempler er Tomra som med sine panteautomater bidrar til gjenvinning av ressurser og mindre plast på avveie, eller svenske Nibe som selger varmepumper som bidrar til å redusere klimagassutslipp fra hjemmene våre.

Samtidig kan mange selskaper bidra gjennom å forbedre egen drift. Gjennom å kartlegge og rapportere på utslipp eller bruk av ressurser kan selskapet sette klare mål for reduksjon av klimagasser, noe som vil være positivt både for selskapets bunnlinje og for kloden. Selskap kan også sette krav til sine leverandører og samarbeidspartnere, som igjen skaper positive ringvirkninger. Men dette skjer ikke av seg selv – det krever at det prioriteres.

Selskaper møter stadig høyere krav til både åpenhet og bærekraftige tiltak. Kravene kommer fra flere hold; ikke bare fra myndigheter og miljøorganisasjoner, men også fra kunder, ansatte og investorer. Vi lever i tid der informasjon deles raskt, og omdømmerisikoen er stor for selskaper som trår feil. Konsekvensen blir at alle selskaper før eller siden er nødt til å ta grep, og det kan bli dyrt å henge etter.

Som fondsforvalter leter vi etter de gode selskapene som har forutsetningene på plass for å skape verdier for kundene våre over tid. Vi tror det er en nær sammenheng mellom langsiktig verdiskaping, samfunnsansvarlig drift og god eierstyring. Da er det viktig at både styret og ledelsen i et selskap forstår hvordan selskapet påvirker omverdenen, lokalt og globalt, men også at de har konkrete planer for å håndtere dette.

Vi gjør grundige bærekraftsanalyser før vi investerer i et selskap, og vi følger tett opp som eiere. Til tross for at vi har få selskaper i hvert fond er dette er tidkrevende. Likevel mener vi det er nødvendig for å sikre at vi investerer i de selskapene som skaper størst verdi for kundene våre over tid. Det krever at vi forstår selskapets utfordringer og muligheter på både kort og lang sikt. Som investor kan vi både utfordre og påvirke hvordan selskapene vi invsterer i drives og samtidig være åpne på arbeidet vi gjør gjennom rapportering.

I halvårsrapporten kan du lese om hva vi har gjort hittil i år >>

Skrevet av

Bærekraftsansvarlig
Ane er utdannet økonom med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI og har en Msc i Investment and Financial Risk Management fra Kingston University London.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.