Tomra rydder vei for fremtiden

Verden sliter med å håndtere alt søppelet som produseres, og forsøpling er nå et globalt problem. Særlig plastforurensning i havet har fått mye oppmerksomhet, og det er behov for nye og bedre løsninger globalt. Her kommer Tomra inn.

https://youtu.be/2wIjttt5OrI

Video: Forvalter Vigdis M. Almestad snakker om Tomra, som vi eier gjennom ODIN Norge.

Verden drukner i søppel og den siste tiden har det vært spesielt mye fokus på plastforurensning. Det er liten tvil om at vi er nødt å skape en grønnere og mer bærekraftig økonomi. Dette krever handling og at politikerne legger til rette for dette. Vi må gå fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi, altså, vi må implementere bærekraftige løsninger som gjør det mulig for resirkulering og gjenbruk. For å møte denne utfordringen har FN har bedt sine medlemsland om å redusere, og helst forhindre, forurensning i havet innen 2025. Her blir pantesystemer særskilt trukket frem, og norske Tomra spiller en viktig rolle.

Hvilken rolle spiller Tomra?

Tomra er en ledende leverandør av avanserte sensorbaserte løsninger for optimal gjenkjenning og sortering, noe som muliggjør gjenvinning og resirkulering av brukte materialer. Selskapet fokuserer på områdene i verdikjeden hvor de kan gjøre ting smartere og raskere ved å benytte teknologibaserte løsninger. Tomras virksomhet er delt inn i to områder; innsamlingsløsninger og sorteringsløsninger.

  • Innsamlingsløsninger omfatter utvikling, produksjon, salg, leieavtale og service av automatiserte panteautomater. Tomra er den ledende leverandøren av panteautomater globalt, med en markedsandel på rundt 75 prosent og mer enn 82.000 maskiner installert i over 60 markeder. Disse behandler rundt 35 milliarder brukte drikkevarebeholdere hvert år. Imidlertid representerer det fortsatt bare 2 prosent av verdens 1,8 trillioner drikkevarebeholdere som brukes hvert år.
  • Sorteringsløsninger består av sensorbaserte sorteringsløsninger som brukes til søppelgjenvinning, i gruveindustrien og til sortering av mat. Tomra er en global teknologileder og har ca. 14.000 maskiner installert i mer enn 80 land. Ideen bak høyteknologiske sensorer er å identifisere gjenstander ved høyhastighetsbehandling av informasjon basert på materiale, form, størrelse, farge, mangel, skade etc. Tomra har en markedsandel på rundt 25 prosent i sensorbasert mat sortering, 55-65 prosent i gjenvinning, og 40-50 prosent i gruvedrift.

Tomflasker = Pant

Her i Norge er det en selvfølge å pante flasker, vi kaller til og med tomflasker for pant. Vi glemmer kanskje at dette ikke er tilfellet overalt i verden, men noe er i ferd med å skje. EU kom nylig med et utkast til forordning, som vil si en EU-lov gjeldende for medlemslandene, for å håndtere plastsøppel. Denne innebærer krav om at minst 90 prosent av alle plastflasker skal returneres innen 2025. Det er kun panteordninger som kan sikre returneringsgrader på 90 prosent, som EU ønsker.

England og Skottland har allerede vedtatt at det skal innføres ordninger for å samle inn drikkevarebeholdere, og mest sannsynlig vil det bli panteordninger.

Innføring av pantesystemer er krevende og her har norske Tomra god erfaring og solid kunnskap. Nye pantemarkeder både i Europa og andre steder i verden kan skape store vekstmuligheter for Tomra, og ikke minst gjøre en enorm forskjell på forsøplingsproblemer verden over.

Tomra rydder vei

Det er også store muligheter innenfor Tomras sorteringsdivisjon. Sortering av søppel gjør det mulig å gjenvinne og resirkulere materiale, slik at det kan brukes på nytt. Tomras sorterings-maskiner benyttes også innen gruvedrift for å skille malm og mineraler og er både energibesparende og økonomisk lønnsomt. Sortering av mat, blant annet ut i fra behov for matsikkerhet og matkvalitet, skaper også vekstmuligheter for Tomras sorteringsvirksomhet.

Begge divisjonene i Tomra har altså gode utsikter, og vi mener derfor at Tomra står overfor betydelige forretningsmuligheter i tiden fremover. Prisingen av Tomra er krevende med tanke på forventet inntjening den nærmeste tiden, men nye pantemarkeder gir betydelige inntjenings-muligheter fremover i forhold til dagens inntjening.

Vi tror Tomra er i en utmerket posisjon til å kapitalisere på teknologien og veksten i de underliggende markedene. Dette vil både andelseierne og kloden tjene på.

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Vigdis Almestad er utdannet siviløkonom og MBA fra Norges Handelshøyskole og autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.