Ser vi lyset i tunnelen?

Etter et veldig dårlig 1. halvår på de fleste av verdens børser ble begynnelsen på 2. halvår bra, skriver investeringsdirektør Alexander Miller i en fersk markedskommentar.

De fleste børsene steg i juli. Til tross for høyere renter og stor fare for resesjon i USA var stemningen langt mer positiv på børsene siste måned.

I løpet av første halvår endret sentimentet seg betydelig på børsene, og markedet har tatt høyde for mange dårlige nyheter fremover. Av dårlige nyheter som har kommet er bl.a. at flere sentralbanker hevet rentene betydelig i løpet av sommeren. I tillegg er USA veldig nærme en resesjon og den geopolitiske situasjonen har utviklet seg til det verre i det siste.

Sentralbankene er tydelige på at inflasjonen skal bekjempes, og i USA har rentene blitt satt opp med 0,75 prosent to ganger i løpet av sommeren. Faren er selvsagt at økte renter ikke bare tar knekken på inflasjonen, men også den økonomiske veksten. Så langt har markedet tatt disse renteoppgangene positivt. Det er tydelig at frykten for høy og vedvarende inflasjon er høyere enn frykten for en svakere økonomi.

I midten av måneden kom det BNP tall fra USA. De viste negativ vekst i økonomien også i 2. kvartal. Nå har det vært negativ vekst to kvartaler på rad. Det ligner veldig mye på en resesjon. Resesjoner er noe av det aksjemarkedet frykter mest. Investeringer og konsum faller ofte i slike perioder og det er omtrent umulig for selskapene og opprettholde den inntjeningen de hadde.  Lange og kraftige børsfall har omtrent bare skjedd i forbindelse med resesjoner. Nå skal det sies at forrige måneds BNP tall ikke kom som noen stor overraskelse, de fleste hadde nok ventet negative tall.

I USA har børsene falt rundt 25 prosent fra toppen. Det er omtrent gjennomsnittet av det børsene har falt med under tidligere resesjoner. Uansett tok markedet disse tallene med knusende ro, så kanskje en resesjon allerede har vært priset inn på børsen.

Det geopolitiske bildet har heller ikke blitt noe bedre gjennom sommeren. Krigen i Ukraina virker fastlåst samtidig som det er en ny Taiwan krise mellom USA og Kina. Denne ble ytterligere forsterket gjennom Nancy Pelosi sitt besøk i Taiwan sist uke. Forholdet mellom Kina og USA er dårligere enn på mange år, og dette er nok en konflikt som kan bli langt mer farlig enn Russland og USA. I tillegg kan det se ut som risikoen for en krig mellom Serbia og Kosovo er større enn på lenge. Markedet er tilsynelatende ikke veldig nervøse for det geopolitiske heller. Børsene falt marginalt da det ble kjent at Pelosi skulle besøke Taiwan. Igjen kan det se ut som børsfallet i vinter og i våres har gjort markedene mindre sårbare for dårlige nyheter.

Jeg kan ikke tolke dette på annen måte enn at markedet har tatt høyde for veldig mye dårlige nyheter. For syv måneder siden var det få som trodde på mye høyere renter, resesjon og storkrig i Europa. Det har endret seg mye de siste månedene. Min erfaring er at det som skjer i markedet nå reflekterer hvordan man tror verden vil se ut om ca 12 måneder. Markedet har ikke lengre perspektiv enn det, i tillegg er det nesten meningsløst å gjette på hvordan utviklingen blir mer enn ett år fremover. Derfor har det ikke så mye å si hva som skjer akkurat nå, det har markedet ofte tatt høyde for. Det som beveger markedet, er store endringer i hva man tror om fremtiden.

Det beste tidspunktet for å kjøpe aksjer er det vi kaller punktet for maksimal pessimisme. Det verste tidspunktet å kjøpe aksjer på er punktet for maksimal optimisme. Jeg tror vi alle kan være enige om at vi for tiden er nærmere det pessimistiske ytterligpunktet enn det motsatte.

Jeg tror vi i løpet av de neste månedene vil se at endringen i forventningene på børsene ikke blir like negative som de har vært. Selv om vi sikkert skal gjennom en lang periode med svakere vekst, høyere renter og stor geopolitisk uro så tror jeg vi har lagt det verste bak oss.

Jeg tror det er lys i tunnelen og ikke toget som kommer mot oss.

 

Investeringsdirektør Alexander Miller

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.