Fusjon av fond

ODIN planlegger å fusjonere ODIN Finland med ODIN Norden, og ODIN Energi med ODIN Global.

Den 29. august 2019 fikk andelseiere i disse fondene informasjon om de ønskede fusjonene.
Spørsmålet om fusjon vil bli behandlet i et eget andelseiermøte den 17. september 2019. Planlagt fusjonsdato er 25.11.2019.

Hvorfor fusjonere ODIN Finland med ODIN Norden?
De siste årene har det vært lav interesse for et finsk fond og behov for 100 % eksponering mot det finske markedet. Vi mener ODIN Norden dekker tilstrekkelig eksponeringen mot Finland, samtidig som ODIN Norden tilbys kundene til et for tiden lavere forvaltningshonorar.

Hvorfor fusjonere ODIN Energi med ODIN Global?
De senere år har vi hatt en avtagende kundemasse i fondet, og det har vært lav etterspørsel fra nye kunder. Ved å fusjonere ODIN Energi med ODIN Global vil andelseierne fortsatt kunne få eksponering mot energimarkedet, selv om ODIN Global har et bredere mandat og investerer i flere sektorer.

Fusjonene vil være et viktig steg videre i ODINs overordnede strategi om å konsentrere våre porteføljer for å heve den samlede kvaliteten på investeringsbeslutningene vi gjør. Vi er overbevist om at dette vil komme alle våre andelseiere til gode i form av enda bedre forvaltningsresultater fremover.

Her kan du lese vanlige spørsmål og svar om fusjonen

Her har du mer om ODIN Norden og ODIN Global:

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.