Innføring av svingprising

Vedtektsendringene vil tre i kraft fra 15. august 2024.

ODIN har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet, datert 4. juni 2024, og fra Finansinspektionen, datert 18. juni 2024, vedrørende søknad om vedtektsendringer for flere av ODINs aksje- og rentefond.

Vedtektsendringene omfatter innføring av svingprising for fondene ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN Norden, ODIN Global, ODIN USA, ODIN Emerging Markets, ODIN Bærekraft, ODIN Eiendom, ODIN Small Cap, ODIN Sustainable Corporate Bond, ODIN Likviditet, ODIN Norsk Obligasjon, ODIN Europeisk Obligasjon og ODIN Kreditt.

Vedtektsendringene vil tre i kraft fra 15. august 2024.

For de fondene der svingprising innføres vil adgangen til å belaste tegnings- og innløsingsgebyrer fjernes. ODIN belaster ikke slike gebyrer i praksis.

Nærmere informasjon om svingprising og hvordan det fungerer i praksis finner du her

 

Vi minner om at tegninger og innløsninger i alle ODINs fond er gebyrfrie.

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.