Alt du trenger å vite om fusjonen i ODIN Finland og ODIN Energi

Her finner du svar på vanlige spørsmål om sammenslåingen av ODIN Finland med ODIN Norden og ODIN Energi med ODIN Global.

Hvorfor slås ODIN Finland sammen med ODIN Norden?

Det skjærer oss i hjertet. ODIN Finland har hatt en fantastisk reise siden starten i 1990, og har skapt store verdier for kundene. Men i de siste årene har det dessverre vært lav interesse for et aksjefond som kun investerer i finske selskaper.

Vi mener ODIN Norden dekker tilstrekkelig eksponeringen mot Finland, samtidig som du får dette fondet til et lavere forvaltningshonorar. Det blir altså billigere for deg som kunde. Da slipper du også å rammes for hardt om det finske aksjemarkedet skulle gå på en smell.

Hvorfor slås ODIN Energi sammen med ODIN Global?

Økt fokus på klima og fornybar energi har gitt lavere interesse for aksjefond som investerer i energiselskaper. Fondet har i dag omtrent seksti prosent av investeringene i olje- og gass relaterte selskaper. Rundt tjuefem prosent av disse er direkte og indirekte fornybar-relatert.

Men også innen fornybar energi er det utfordrende, da dette er et område verden fortsatt er i startfasen på. Energi-fondet er også investert innenfor en syklisk bransje. Dette medfører høyere svingninger og større nedturer. Våre andre fond har andre ben å stå på som hjelper når en bransje er på nedtur. Nettopp dette får du i ODIN Global.

Hva skjer med fondsandelene mine ved en såkalt fusjon?

Fondsandelene dine blir gjort om til andeler i det nye fondet. Disse nye andelene beregnes ut ifra fondenes kurser på fusjonsdagen, et såkalt fusjonsforhold.

Dette beregnes slik:

  • Utgangspunktet er kursdato på fusjonsdagen
  • Deretter divideres kursen i fondet du fusjoners fra med kursen i fondet du fusjoners inn i

Da får du fusjonsforholdet som er grunnlaget for de nye fondsandelene dine.

Og det fungerer slik:

  • Antall nye andeler = Fusjonsforholdet X,xxxxx multiplisert med antall andeler du hadde i fondet du fusjoneres ut av

Flere spørsmål og svar

Kan ODIN fusjonere fond akkurat som de vil?

Nei. Man må søke finanstilsynet om tillatelse.

Hva skjer med skatt?

Det medfører ingen skattemessig realisasjon. Du må altså ikke betale skatt av gevinsten din ved fusjon.

Hva skjer med opptjent skjermingsfradrag?

Det blir videreført og følger kostprisen din.

Hva skjer om jeg sitter med tap?

Tapet du har på andelene dine videreføres. Dette skyldes at tapet henger på andelen og hva du betalte for den, såkalt kostpris. Er verdien på den andelen lavere enn hva du betalte for den har du et tap på andelen. Denne opprinnelige kostprisen føres med inn i det nye fondet og legger seg inn i FIFO-rekken.

Vil dette koste meg noe?

Nei, det er ingen gebyrer eller kostnader som overføres på deg som kunde og andelseier.

Vil jeg som kunde i ODIN Global få eksponering mot selskapene i ODIN Energi gjennom fusjonen?

Nei, det vil du ikke.

Vil jeg som kunde i ODIN Norden få eksponering mot selskapene i ODIN Finland gjennom fusjonen?

Ja, delvis. ODIN Norden investerer også i finske selskaper.