Vil kunstig intelligens redde oss?

Et lyspunkt i mai var IT-aksjer. Det er veldig mye fokus, og enorme forventninger, til kunstig intelligens (AI) for tiden.

Svake makrotall og fortsatt høy inflasjon bidro til at mai ble en dårlig måned på børsene. Unntaket var IT- aksjer som markedet mener kan tjene mye på utviklingen av kunstig intelligens. Lenge var man redde for at politikerne i USA ikke skulle bli enige om å heve gjeldstaket, men det ser ut til å løse seg i 12. time. I ODIN investerer vi i kvalitetsaksjer, og det er mange gode grunner til at vi har valgt den filosofien.


Børsutviklingen i mai
Mai har stort sett vært en svak måned på de fleste børser. Selv om selskapene har kommet med gode kvartalstall har det vært mye annet å bekymre seg for. Makrotallene ser ikke så bra ut. Sannsynligheten for en resesjon er tiltagende, samtidig som inflasjonen holder seg høy. Kinesisk økonomi sliter også med å holde veksten oppe, noe som ikke er bra for verdensøkonomien. I tillegg har det vært en bekymring for USA og gjeldstaket. Uten en enighet mellom politikerne kan USA ende opp med mislighold på sine lån samt at føderale utbetalinger stoppes. Dette vil kunne få store konsekvenser for både børser, renter og valuta. Ved månedsskiftet ser det ut til at man har blitt enige om å heve gjeldstaket i USA. Markedene ser ut til å puste lettet ut og dollaren styrker seg igjen. Norske kroner fortsetter å svekke seg og er rekordlav både mot dollar og euro.

Et lyspunkt i mai var IT-aksjer. Det er veldig mye fokus, og enorme forventninger, til kunstig intelligens (AI) for tiden. I en verden som trenger mer vekst og lavere inflasjon kan AI bidra til begge deler. Vi står kanskje foran en revolusjon på linje med den industrielle, der produktiviteten kan økes betydelig. Da får vi lavere kostnader og høyere vekst, så vi skjønner godt at markedet liker tanken på AI for tiden. IT-selskaper som knyttes til utviklingen i kunstig intelligens har steget mye i det siste. Et selskap som Nvidia passerte i løpet av måneden en trillion dollar i markedsverdi. Det er ikke mange selskaper på kloden som har oppnådd en slik verdi. Selskapet produserer blant annet grafikk-kort som kan brukes i AI, men inntjeningen til selskapet er foreløpig nokså beskjeden.

ODIN investerer i kvalitetsselskaper
ODIN vil nok avstå fra å investere i Nvidia og andre «høytflyvende» selskaper. De koster ekstremt mye i forhold til hva de tjener, og mange har en forretningsmodell som er uprøvd med betydelig usikkerhet i inntjeningspotensialet.

I ODIN er vi opptatt av å ha en langsiktig forvaltningsfilosofi. Vi tror at hvis man er langsiktig i sine investeringer og har en fornuftig filosofi, så øker man sannsynligheten til å slå markedet på sikt. Det er vår hovedmålsetning. Vår bimålsetning er å prøve å unngå store tap i porteføljene, det vi kaller varig tap av kapital.  Vi har ingen intensjoner om, ei heller prøver vi, å lete etter kortsiktige vinnere. Kortsiktige vinnere kunne like godt blitt de kortsiktige taperne. Vår filosofi er tuftet på at vi skal være langsiktige eiere i bærekraftige kvalitetsselskaper. Vi gjør dette fordi vi mener det øker sjansen for å nå våre målsetninger.

ODIN investerer i selskaper som har høye marginer, lite gjeld og en forretningsmodell som har gitt gode resultater over tid. På kort sikt er slike selskaper sjeldent vinnerne, men ser vi på en oversikt over de beste selskapene på børsene de siste 5-10 årene er det overvekt av kvalitetsselskaper. Investeringer i stabile selskaper med høy avkastning på kapital og lite gjeld tjener våre målsetninger på en veldig god måte. For det første er avkastning man får i en aksje over tid veldig nært den avkastningen selskapene selv har på sin kapital. I det korte bildet hopper kurser mer eller mindre tilfeldig opp og ned, men på lengre sikt holder dette stikk. Jo høyere avkastning på kapital, jo bedre avkastning til eierne. Selskaper uten gjeld er også veldig sjeldent på listen over de selskapene som faller mest. Vi prøver å unngå store tap, og da er det logisk å unngå selskaper med mye gjeld. Kombinerer du mye gjeld med lav, ustabil eller ingen inntjening har du ingrediensene til varige tap av kapital.

Når man investerer i kvalitetsselskaper, gjør man også tiden til sin venn. Våre selskaper er gode, vi må bare passe på at de forblir gode. Så lenge våre selskaper fortsetter å levere som de alltid har gjort, har ikke vi noe behov for å gjøre mye i markedet. Vårt fokus er å følge nøye med på selskapene, og hele tiden være engstelige for at de skal miste det som har gjort de unike. Så lenge det ikke skjer kan vi sitte rolig.

 

Skrevet av

Investeringsdirektør aksjer
Alexander Miller er utdannet MBA ved University of Wyoming samt Autorisert Finans Analytiker fra NHH/NFF.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.