Alexander Miller

Alexander Miller er utdannet MBA ved University of Wyoming samt Autorisert Finans Analytiker fra NHH/NFF.

Bakgrunn og erfaring

Alexander ble ansatt som investeringsdirektør i ODIN fra 1. januar 2021. Han kommer fra stillingen som investeringsdirektør i Eika Kapitalforvaltning. Han har jobbet med kapitalforvaltning og finans siden slutten av 90-tallet, og har solid erfaring fra bransjen.

Alexander var investeringsdirektør i Eika i to perioder, hver på cirka fire år i perioden 1997-2006. Denne jobben har han også hatt det siste året, inntil han ble rekruttert til ODIN. I perioden 2006 til 2015 var han leder i Ferd Invest, med ansvar for Ferd-konsernets børsnoterte investeringer i Norden. Fra 2016-2019 var han investeringsdirektør i Seatankers, som er John Fredriksens privateide investeringsselskap.