Endringer i tre av ODINs rentefond

Vi gjør endringer i tre av rentefondene for å tilpasse oss standard i bransjen. Vi innfører blant annet andelsklasser for å kunne gi lavere priser til kunder som ønsker å investere store beløp.

De to obligasjonsfondene kan nå investere i selskapsobligasjoner i tillegg til bankobligasjoner. Selskapsobligasjoner er lån utstedt av selskaper, mens bankobligasjoner er lån utstedt av banker. Norge er et lite marked. I ODIN Obligasjon har vi derfor også åpnet for å investere i europeiske obligasjoner, som er lån utstedt av europeiske selskaper. Vi mener endringene vil resultere i bedre avkastning for deg som kunde.

Samtidig endrer vi navn på de tre fondene:

• ODIN Pengemarked blir ODIN Likviditet
• ODIN Kort Obligasjon blir ODIN Norsk Obligasjon
• ODIN Obligasjon blir ODIN Europeisk Obligasjon

Det skjer så det skal bli enklere å forstå hva hvert fond investerer i.

Endringene skjer 11. juni.

Mer informasjon om endringene og oppsummering fra andelseiermøte finner du her 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.