Vedtektsendringer i rentefond

Finanstilsynet godkjente 3. mai 2018 ODINs søknad om endringer i vedtektene for rentefondene ODIN Pengemarked, ODIN Kort Obligasjon og ODIN Obligasjon. Endringene trer i kraft mandag 11. juni 2018

Den 12. januar i år gjennomførte vi andelseiermøte for de tre rentefondene hvor ODINs forslag til endringer i vedtektene ble vedtatt med stort flertall.

ODIN Pengemarked 
For tydeligere å beskrive hva fondet investerer i endres fondets navn til ODIN Likviditet.

I hovedsak innebærer endringene at fondet får andelsklasser. Det betyr at størrelsen på investeringen din bestemmer prisen på forvaltningshonoraret. I tillegg tilpasses fondets vedtekter og prospekt seg bransjen forøvrig, og blir i samsvar med Verdipapirfondenes forenings anbefalte standardvedtekter.

Vedtektsendringene ble vedtatt med 100 prosent av stemmene.

Antall stemmer mottatt: 687 068,8106

Antall stemmer FOR vedtektsendringer: 687 068,8106
Antall stemmer MOT vedtektsendringer: 0

Se de nye vedtektene her

 

ODIN Kort Obligasjon

For tydeligere å beskrive hva fondet investerer i endres fondets navn til ODIN Norsk Obligasjon.

I hovedsak innebærer endringene en liten endring i investeringsmandatet til også å omfatte mulighet for å investere i selskapsobligasjoner i tillegg til bankobligasjoner.
Fondet får også andelsklasser, som betyr at størrelsen på investeringen din bestemmer prisen på forvaltningshonoraret. I tillegg tilpasses fondets vedtekter og prospekt seg bransjen forøvrig, og blir i samsvar med Verdipapirfondenes forenings anbefalte standardvedtekter.

Vedtektsendringene ble vedtatt med 100 prosent av stemmene.

Antall stemmer mottatt: 1 684 106,0313

Antall stemmer FOR vedtektsendringer: 1 684 106,0313
Antall stemmer MOT vedtektsendringer: 0

Se de nye vedtektene her

 

ODIN Obligasjon 
For tydeligere å beskrive hva fondet investerer i endres fondets navn til ODIN Europeisk Obligasjon.

I hovedsak innebærer endringene at investeringsmandatet også omfatter mulighet for å investere i selskapsobligasjoner i tillegg til bankobligasjoner, samt gis anledning til å investere i europeiske obligasjoner.
Fondet får også andelsklasser, som betyr at størrelsen på investeringen din bestemmer prisen på forvaltningshonoraret. I tillegg tilpasses fondets vedtekter og prospekt seg bransjen forøvrig, og blir i samsvar med Verdipapirfondenes forenings anbefalte standardvedtekter.

Vedtektsendringene ble vedtatt med 99,7 prosent av stemmene.

Antall stemmer mottatt: 663 961,1981

Antall stemmer FOR vedtektsendringer: 661 952,3164
Antall stemmer MOT vedtektsendringer: 2 008,8817

Se de nye vedtektene her