Uro i finansmarkedene

Det har stormet i banksektoren den siste uken, og usikkerheten i finansmarkedene er stor.

Gjennom 2022 har sentralbankene økt renten for å få kontroll på en sterk inflasjon. Formålet har vært å redusere presset i økonomien. Markedet har vært av den oppfatning at tiltakene vil få effekt, og at mye av renteøkningen nå ligger bak oss. Pengepolitikken fikk også en effekt som ikke var tiltenkt: Enkelte regionbanker (SVB og Signatur Bank) i USA fikk utfordringer med likviditeten. Disse ble tvunget til å realisere deler av sine obligasjonsporteføljer med vesentlige tap som følge av renteoppgangen, for å møte kundenes kontouttak. Dette ble kjent i markedet og skapte frykt hos innskyterne og «bank run». Amerikanske myndigheter fryktet at dette skulle eskalere og garanterte derfor alle innskudd gjennom lån til banken(e) med sikkerhet i bankens portefølje i statsobligasjoner.

Blir det en ny finanskrise?
Nei vi tror ikke det. Sentralbankene i USA og Europa har siden 2008 vist seg potente til å håndtere kriser (finanskrisen 2008, Eurokrisen 2011/12 og Korona i 2020) og vår oppfatning er at de også vil håndtere denne situasjon gjennom å etablere tillit til systemet. Det kan godt komme flere «skjeletter» ut av bankhvelvene, som Credit Suisse, som fikk markedets fokus i begynnelsen av denne uken. Banken har i lang tid har hatt finansielle utfordringer som har vært kjent. Dette betyr ikke at det er en strukturell krise i hele bank sektoren.  Bankene er regulert på en helt annen måte nå enn før finanskrisen og balansen til bankene er i hovedsak også mye mer solide enn de var den gangen. Så lenge vi unngår at kunder får panikk og tar ut pengene sine fra bankene, såkalt «bank run», tror vi denne lille krisen vil gå over veldig snart.

Men siste ukes hendelser vil trolig også gi mer langsiktige effekter. Fundingkostnadene til finanssektoren vil øke og derav også rentekostnadene ut til kundene. Den samme effekten ser vi i obligasjonsmarkedet som helhet – et påslag i risikopremien. Dette vil trolig dempe etterspørselen – på linje med innstramming i pengepolitikken. I skrivende stund økte ECB renten 50 bps. Dette var forventningen før siste uro ble aktualisert. Dette forteller oss trolig to ting:

1)     Inflasjonen skal fortsatt bekjempes

2)     ECB gir samtidig et tydelig signal på at den ikke er bekymret for en systemkrise i banksektoren

Markedene reagerte positivt på rentejusteringen. Den gir et signal om det fortsatt er god takt i den europeiske økonomien.

Det ligger alltid en risiko for at sentralbankene drar til for mye og at den økonomiske aktiviteten på et tidspunkt svekkes for mye, men et varig og kraftig tilbakeslag i økonomiene (hard landing) er mindre sannsynlig – da sentralbankene nå igjen har ladet rentevåpenet.

 

 

Skrevet av

Investeringsdirektør aksjer
Alexander Miller er utdannet MBA ved University of Wyoming samt Autorisert Finans Analytiker fra NHH/NFF.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.