Vigdis M. Almestad

Vigdis Almestad er utdannet siviløkonom og MBA fra Norges Handelshøyskole og autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF.

Bakgrunn og erfaring

Vigdis kom til ODIN i januar 2016. Vigdis har en bred investeringsbakgrunn og 25 års erfaring som forvalter. Vigdis har arbeidet som forvalter i Avanse Forvaltning A/S og Folketrygdfondet, vært investeringsdirektør for et privat investeringsselskap og assisterende investeringsdirektør i Orkla ASA. Hun har også arbeidet i Finansdepartementet.

Vigdis har siden august 2016 vært ansvarlig forvalter for ODIN Norge. I dag forvalter hun ODIN Norge sammen med ansvarlig forvalter for fondet, Atle Hauge. Hun har også forvaltet ODIN USA sammen med Harald Nissen siden fondet ble etablert i oktober 2016 og fram til 17. juni 2020. Vigdis overtok forvalteransvaret for ODIN Norden den 9. juni 2020.