Vigdis M. Almestad

Vigdis Almestad er utdannet siviløkonom og MBA fra Norges Handelshøyskole og autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF.

Bakgrunn og erfaring

Vigdis kom til ODIN i januar 2016, og hun ble i august samme år ansvarlig forvalter for ODIN Norge og var det fram til mai 2021. Hun er i dag ansvarlig forvalter for ODIN Norden siden juni 2020.

Vigdis har en bred investeringsbakgrunn og 25 års erfaring som forvalter. Vigdis har arbeidet som forvalter i Avanse Forvaltning A/S og Folketrygdfondet, vært investeringsdirektør for et privat investeringsselskap og assisterende investeringsdirektør i Orkla ASA. Hun har også arbeidet i Finansdepartementet.

Hun har også forvaltet ODIN USA sammen med Harald Nissen siden fondet ble etablert i oktober 2016 og fram til 17. juni 2020.