ODIN ønsker å tilby aksjesparekonto

Regjeringen gjør det mer gunstig å spare i aksjefond i 2017. Vi vet enda ikke detaljene, men vi i ODIN vil tilby aksjesparekonto, så raskt ting er på plass.

Ordningen med aksjesparekonto for privatpersoner ble offisielt vedtatt i Stortinget før jul.

Det synes vi i ODIN er flott!

Ifølge vår spare- og investeringsøkonom, Victoria Terjesen, er hensikten med det hele å fremme småsparernes eierskap i norsk næringsliv.

– Her vil du kunne investere langsiktig i aksjefond, uten at gevinst fra salg beskattes løpende. Du vil fortsatt måtte betale skatt, men det skjer altså ikke før pengene flyttes ut av kontoen, sier hun.

Victoria Terjesen, spare- og investeringsøkonom i ODIN Forvaltning forklarer aksjesparekonto

Bilde: Victoria Terjesen, spare- og investeringsøkonom i ODIN Forvaltning.

Aksjesparekonto byr på nye muligheter for deg som sparer i aksjefond

– Dette er en fin mulighet for de som sitter låst inne med gevinster i enkeltfond, til å bytte til fond med bredere eksponering, sier Victoria.

Vi håper dermed fondssparere benytter ordningen til å bedre spre risikoen i fondsporteføljen, og ikke hoppe etter hva enn som gikk bra i fjor.

Å bytte fond hyppig har nemlig vist å være en dårlig strategi.

– De av våre kunder, som har best avkastning, er de som sitter i ro og ikke bytter fond ofte, kan Victoria fortelle.

ODIN kommer til å tilby aksjesparekonto

– Vi vil være raskt ute med å tilby aksjesparekonto til våre kunder, så fort detaljene er avklart, sier Victoria.

Det vil først skje etter at en forskrift har vært ute på høring i Stortinget. Denne vil ta for seg:

  • Hvem som skal kunne tilby aksjesparekonto
  • Den tekniske oppbyggingen av aksjesparekonto

Dette er ting som må på plass før ordningen kan bli en realitet.

6 ting du må vite om aksjesparekonto

6 ting du må vite om aksjesparekonto

Aksjesparekonto er en konto for langsiktig sparing i aksjefond. Tanken er at privatpersoner skal få lignende fordeler som profesjonelle investorer.

1. Utsatt skatt på gevinster fra aksjefond

Heretter blir det mulig å bytte aksjefond hvor man sitter låst inne med gevinst, uten at det utløser skatt. Man hører jo om folk som sitter i feil fond, men som ikke vil ikke bytte, da den urealiserte gevinsten er stor.

Det er ikke rart.

Hvis du har en urealisert gevinst på kr 70.000,-, så koster det deg kr 20.832,- i skatt å bytte fond. Aksjesparekonto gjør slutt på slike problemstillinger, da skatten ikke kommer før pengene tas ut av kontoen.

2. Det kan bli vanskelig å tilpasse skatten

På aksjesparekonto er det innskuddet som tas ut først. Hvis du har investert kr 100.000,- i aksjefond, og disse vokser til kr 150.000,-, så vil du kunne ta ut innskuddet på kr 100.000,- uten at det utløser skatt. Skatt betaler du først når gevinsten – det vil si alt utover innskuddet, tas ut av kontoen.

Utfordringer hvis man ønsker fradrag for tap.

Nå vet vi ikke sikkert hvordan dette blir før detaljene er på plass. Men slik ting ser ut i dag, så kan det bli vanskelig å realisere tap uten å avslutte kontoen.

3. Utbytte beskattes på vanlig vis

Du får ikke utsatt skatt på utbytte. Det vil beskattes utenom aksjesparekontoen på vanlig vis.

4. Du får skjermingsfradrag

Med aksjesparekonto beholder du skjermingsfradraget – du vet, bunnfradraget som årlig gis til eiere av aksjefond. Selv om du skifter fond underveis, så vil du ikke bruke opp fradraget. Det kommer først til nytte når du flytter pengene ut av kontoen.

5. Du kan ikke eie hva som helst

Bare fond med en aksjeandel større enn 80 % vil omfattes av ordningen. Det betyr at kombinasjonsfondet ODIN Aksje, som består av 100 % aksjer kan eies gjennom aksjesparekonto. ODIN Horisont med 75 % aksjer og 25 % renter derimot, vil måtte gå utenom.

6. Mulig å flytte andeler i aksjefond til aksjesparekonto skattefritt

Sannsynligvis vil du kunne overføre andeler i aksjefond til aksjesparekonto uten å utløse skatt ut skatteåret 2017. Det er i hvertfall hva politikerne har signalisert. Eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag vil bli med over til kontoen. Inngangsverdien på fondsandelene du flytter over vil settes til hva enn de var da du kjøpte dem.

Ønsker du å lære mer om aksjesparekonto, så kan du lese her: Alt du trenger å vite om aksjesparekonto.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.