ODIN Aksje C

På vegne av våre kunder, er ODIN en aktiv og ansvarsfull forvalter med fokus på langsiktig verdiskaping. ODIN Aksje er et «fond i fond» bestående av et utvalg av ODINs aksjefond. Ved å investere i ODIN Aksje, får du en diversifisert portefølje av fond uten selv å måtte velge enkeltfond eller rebalansere porteføljen. Dette gjør vi for deg. ODIN Aksje C er en andelsklasse i ODIN Aksje med minstetegning på 3 000 kroner.