ODIN tar tilbake forvaltningen av norske rentefond

Fra og med i dag (12. desember 2013) tar ODIN tilbake forvaltningen av sine fire norske rentefond.

Forvaltningen av fondene har de siste årene vært utkontraktert til Storebrand Asset Management. ODIN tar hjem forvaltningen som et ledd i utviklingen av ODIN til en kapitalforvalter. Forvaltning av understående fond blir overført ODIN Forvaltning:

  • ODIN Pengemarked
  • Sparebank 1 Pengemarked
  • ODIN Kort Obligasjon
  • ODIN Obligasjon

Det er ODINs renteteam, Nils Hast og Mariann Stoltenberg Lind, som vil være ansvarlige for forvaltningen av disse fondene.

Fondene investerer i rentepapirer i norske kroner utstedt av stat, kommuner og banker (OMF og senior). De to pengemarkedsfondene kan kun ta papirer med kortere løpetid, mens de to obligasjonsfondene kan gå lenger ut på kurven.

Disse fondene er til for kunder som ønsker lavere risiko, for eksempel som byggeklosser i en portefølje av fond.

I tillegg til disse fire norske fondene forvalter ODIN også det internasjonale kredittfondet ODIN Rente.

Les mer om Nils Hast
Les mer om Mariann Stoltenberg Lind
Her finner du fondenes avkastning

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.