Vedtektsendringer i flere ODIN-fond

Mandag 6. mai ble det avholdt andelseiermøte i forbindelse med planlagte vedtektsendringer i flere av ODINs fond.

Andelseiermøtet ble avholdt i forbindelse med foreslåtte vedtektsendringer i ODIN Norden, ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN Global, ODIN Emerging Markets, ODIN USA, ODIN Bærekraft, ODIN Eiendom, ODIN Kreditt, ODIN Norsk Obligasjon, ODIN Europeisk Obligasjon og ODIN Likviditet.

Vedtektsendringer vedtas dersom det oppnås et flertall på minst 75 prosent av de avgitte stemmene.

Hovedpunktene i de forslåtte vedtektsendringene:
Formålet med vedtektsendringene er å innføre svingprising i fondene. Svingprising er en mekanisme som sørger for at andelseieren som utløser behov for kjøp og salg av verdipapirer i fondet, for eksempel gjennom større tegninger eller innløsninger, også er den som belastes transaksjonskostnadene. ODIN innfører svingprising for å sikre at fondets eksisterende andelseiere ikke belastes kostnadene som følge av tegninger og innløsinger som andre andelseiere foretar.

Finanstilsynet må samtykke til endringer av vedtektene i etterkant av at andelseierne har stemt for disse. Vedtektsendringene trer således ikke i kraft før etter at de er godkjent av Finanstilsynet. ODIN Forvaltning legger opp til at de foreslåtte endringene kan tre i kraft innen august 2024. Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid.

Resultater fra avstemmingene:

ODIN Bærekraft
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  930 267 308. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 99,96 prosent av stemmene.

ODIN Eiendom
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  49 047 325. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 85,35 prosent av stemmene.

ODIN Emerging Markets
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  1 700 240 975. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 99,95 prosent av stemmene.

ODIN Europeisk Obligasjon
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  2 017 863 216. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 100,00 prosent av stemmene.

ODIN Global
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  3 400 281 060. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 99,02 prosent av stemmene.

ODIN Kreditt
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  2 659 607 227. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 99,98 prosent av stemmene.

ODIN Likviditet
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  107 140 747. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 99,54 prosent av stemmene.

ODIN Norden
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  3 430 965 956. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 98,86 prosent av stemmene.

ODIN Norge
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  2 274 301 844. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 99,04 prosent av stemmene.

ODIN Norsk Obligasjon
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  3 850 386 795. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 100,00 prosent av stemmene.

ODIN Sverige
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  2 202 057 840. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 99,72 prosent av stemmene.

ODIN USA
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  5 073 391 293. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 99,97 prosent av stemmene.

 

 

 

 

 

 

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.