Vedtektsendringer i SpareBank 1 Fond og SR-Bank Fond

Mandag 13. mai ble det avholdt andelseiermøte i forbindelse med planlagte vedtektsendringer i noen SpareBank 1 Fond og SR-Bank Fond.

Andelseiermøtet ble avholdt i forbindelse med foreslåtte vedtektsendringer i SpareBank 1 Norge Verdi, SpareBank 1 Verden Verdi, SpareBank 1 Utbytte, SR-Bank 20, SR-Bank 50 og SR-Bank 80.

Vedtektsendringer vedtas dersom det oppnås et flertall på minst 75 prosent av de avgitte stemmene.

Hovedpunktene i de forslåtte vedtektsendringene:
Formålet med vedtektsendringene er å endre prosessen for beslutning og utbetaling av utbytte i fondet. Etter dagens vedtekter må styret beslutte om fondet skal utbetale utbytte. Dette foreslås fjernet fra vedtektene slik at også administrasjonen i ODIN Forvaltning kan treffe beslutningen.

I tillegg foreslås det å endre reguleringen av tidspunktet utbyttet utbetales. Etter dagens vedtekter skjer utbytteutbetalingen en gang årlig til andelseiere investert i den aktuelle andelsklassen per 30. april. ODIN Forvaltning foreslår å endre dette til at utbytte utbetales på den dagen som anses hensiktsmessig. Normalt vil dette skje primo juni hvert år.

Finanstilsynet må samtykke til endringer av vedtektene i etterkant av at andelseierne har stemt for disse. Vedtektsendringene trer ikke i kraft før etter at de er godkjent av Finanstilsynet.

Resultater fra avstemmingene:

SpareBank 1 Norge Verdi
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  354 541 053. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 99,83 prosent av stemmene.

SpareBank 1 Verden Verdi
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  986 007 497. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 99,54 prosent av stemmene.

SpareBank 1 Utbytte
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  728 716 202. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 97,46 prosent av stemmene.

SR-Bank 20
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  1 278 178. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 99,70 prosent av stemmene.

SR-Bank 50
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  20 769 089. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 86,22 prosent av stemmene.

SR-Bank 80
I andelseiermøtet ble det avgitt stemmer for en samlet verdi av NOK  3 259 121. Samlet ble vedtektsendringene vedtatt av andelseierne med 99,51 prosent av stemmene.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.