Fond kommer og går, ODIN Norden er 30 år

Norden er et rolig og trygt hjørne av verden, og vi kjenner markedene godt. Landene komplementerer hverandre, og vi tar de beste selskapene fra hvert av dem og setter sammen til et nordenfond som vi er stolte av.

Tenk deg tilbake til 1990: Nelson Mandela slapp ut av fengsel, Mona Grudt ble Miss Universe, du sang “Black Velvet” hele sommeren, folk grøsset av Twin Peaks på TV, Johann Olav Koss ble verdensmester på skøyter – vi så dagens lys og startet vårt første fond som nå har blitt selve flaggskipet blant fondene vi tilbyr: ODIN Norden.

Fra oppstarten har fondet tatt del i den verdiskapingen som har skjedd i Norden, og i selskapene vi har investert i.

Hvis du hadde investert 100 000 kroner i ODIN Norden C ved oppstart ville du hatt 3 millioner kroner i dag. Hadde du investert i indeksen, ville du hatt rundt 1,7 millioner, altså omtrent 1,3 millioner mindre. Hadde du satt pengene i banken ville du hatt knappe 375 000 kroner.

Norden er hjemmebane

Hva skyldes denne verdistigningen?

Jo, det er så enkelt som at i motsetning til å sette pengene dine i banken, setter du dem i arbeid når du investerer i fond.

Pengene dine går inn i eiendeler i selskaper som i gjennomsnitt øker mellom fem og ti prosent i verdi årlig. Du får dermed bedre avkastning i aksjemarkedet over tid, fremfor å ha pengene dine stående på en konto i banken.

Legg til at Norden er et rolig og trygt hjørne av verden og at vi kjenner markedene godt. Landene komplementerer hverandre, og vi tar det beste fra hvert av dem og setter sammen til ett fond som vi er stolte av.

ODIN Norden består i dag av 42 selskaper

Fordelen med Norden som region i forhold til kun Norge, er at du med de ulike landene får en fordelaktig sektorsammensetning. Norge er store innen energi, Sverige innen industri, bank og finans, Finland innen skogrelatert industri, mens Danmark har et stort innslag innen helsesektoren.

I tillegg får du også en interessant global eksponering. Mange av de nordiske selskapene har vært flinke til å eksportere sine varer og tjenester til resten av Europa, og Asia og Amerika.

Aktiv forvaltning i 30 år

Investeringer i aksjemarkedet er forbundet med risiko. Men risiko er ikke det samme som å ta sjanser. ODIN Norden har spredning på ulike selskaper, sektorer og land, så målt mot rene landfond, aksjefond som investerer i enkeltland, får du faktisk en lavere risiko.

Vi kjøper selskaper som gjennom historien har bevist med å levere gode tall, som skaper verdier, og som har god ledelse. Dette er selskaper som vi har tro på at vil komme styrket gjennom krisen vi nå står midt oppe i.

Samtidig unngår vi selskaper som ikke tjener penger, som jukser på bærekraft, opererer innen sektorer der det er vanskelig å forutse vinnere, og som ikke er herre over egen skjebne.

Derfor har vi også klart oss relativt bra under koronanedturen.

Langsiktig og aktiv eier

Det er fordi vi er en langsiktig eier. Det vil si at vi engasjerer oss i valg av styre til selskapene, slik at det blir best mulig sammensatt. Vi er også aktiv eier i form av at vi påvirker selskaper i å ha god kontroll på bærekraft.

Vi er jevnlig i dialog med ledelsen i selskapene vi eier, og bidrar med råd og gir våre synspunkter på hvordan de bør drives. Dette gjør vi i alle våre selskaper, men i Norden har vi mer kapital, hvilket betyr at vår innflytelse blir større enn ute i den store verden.

Men hvilken effekt har dette på aksjekursen i selskapene – og derved for kundenes avkastning?

Aksjekurs henger sammen med verdiskaping på sikt, så hvis vi klarer å bidra med gode råd til selskapene vi aktivt eier, vil selskapene skape mer verdier. Dette vil igjen føre til at du som andelseier får bedre avkastning.

Aksjemarkedet når aldri toppen

Selv om ODIN Norden har hatt en jevn verdistigning over mange år, var det i mars en nedgang da det nye koronaviruset rammet for fullt – akkurat som på børsen. Det er usikre tider, men som alltid når det gjelder aksjefond er rådet vårt å holde hodet kaldt og tenke langsiktig.

Når vi investerer i selskaper har vi et perspektiv på tre til fem år, så selv om børsene falt i vinter, er det ikke dermed sagt at selskapene i fondet er mindre verdt. Det betyr bare at mange av selskapene ble billigere å kjøpe, og i tilfeller har det gjort at vi har kjøpt oss inn i nye selskaper og tatt nye posisjoner i nedturen vi har vært gjennom.

ODIN Norden har en lang historie bak seg, og er fortsatt godt rustet for fremtiden. Hvis du tror fondet har lagt sine beste dager bak seg, har vi gode nyheter til deg som fremdeles lurer på om ODIN Norden er nordenfondet for deg.

Mange henger seg opp i at markedet kan ha nådd toppen, men tilbake til det med at selskapene i fondet skaper verdier: I praksis betyr det at aksjemarkedet aldri når toppen. Du får perioder med nedgang, men over tid bygger selskapene verdier år etter år – og da vil aksjemarkedet og fondene dine følge etter.

Her kan du lese mer om hvordan vi finner de beste investeringene til fondene.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.