ODIN lanserer Small Cap fond, rekrutterer suksessforvalter fra Handelsbanken

Jonathan Schönbäck (41) rekrutteres til ODIN for å bygge et nytt Small Cap fond for det nordiske markedet.

ODIN lanserer nå for første gang et nordisk aksjefond med fokus på mindre selskaper i Norden. Satsingen gjøres samtidig som man rekrutterer stjerneforvalteren Jonathan Schönbäck fra Handelsbanken Fonder som skal lede det nye fondet.

Ser stort potensiale i nordiske småselskaper

– Fondet er et Small Cap fond som vil ha hovedfokus på svenske småselskaper, men det vil også være en solid andel selskaper fra øvrige Norden. Fondet vil utnytte det langsiktige potensialet for meravkastning som ligger i nordiske småselskaper, og da spesielt de svenske. Svenske småselskaper har gjort det bedre enn både amerikanske, europeiske og andre land i Norden det siste tiåret. Vi tror denne trenden fortsetter, forteller Vegard Søraunet, investeringsdirektør i ODIN.

– Med rekrutteringen av Jonathan står vi veldig godt rustet for å få penger til dette fondet og levere den meravkastning vi alltid jobber mot, sier Søraunet.

Perfekt match med ODINs investeringsfilosofi

– Vi er veldig glade for at Jonathan har valgt å bli en del av teamet i ODIN. Jonathan kommer fra Handelsbanken, hvor han forvaltet aksjefondet Handelsbanken Sverige Selektiv og AstraZeneca Allemansfond siden 2014 med imponerende resultater. For eksempel har han fått hele fem stjerner av Morningstar med dette fondet, som vil si at fondets avkastning er blant topp ti prosent i sin kategori. Som ansvarlig for selektiv konseptet i Handelsbanken har han utmerket seg med en disiplinert tilnærming til filosofi, sier Søraunet

I tillegg topper han listene over de beste forvalterne i kategorien for Sverigefond de siste fem årene og med AstraZeneca Allemansfond de siste 10 årene. Hans kompetanse i Norden har han fått gjennom å være co- forvalter på Handelsbanken Norden Selektiv, som har vunnet flere priser i markedet de siste årene.

– Jonathan har lenge vært en formidabel konkurrent for oss i det svenske markedet, så det faller oss dermed helt naturlig å få han ombord, sier Søraunet.

Suksess tuftet på høy aktiv andel, fokuserte porteføljer og kvalitet

– Jonathans forvalterstil passer perfekt med ODINs investeringsfilosofi. Det vil si hvordan vi finner de beste selskapene til fondene våre og forvalter disse. Suksessen hans i Handelsbanken var kjennetegnet av høy aktiv andel, og dermed avvek han betydelig fra referanseindeksen. Samtidig hadde han en fokusert portefølje med få selskaper og fokuset hans var på kvalitetsselskaper, som ligger nære ODIN-modellen. Selv om han hittil mest har investert i selskaper uavhengig av størrelse, som vi gjør i ODIN Sverige, har hjertet hans alltid ligget hos de mindre selskapene, sier Søraunet.

ODIN Small Cap lanseres i fjerde kvartal 2019

– Det nye fondet, ODIN Small Cap, lanseres i fjerde kvartal 2019. Men Jonathan starter allerede hos oss i sommer, for å få satt det nye fondet. I tillegg vil han bli en viktig bidragsyter til forvaltningen av ODIN Sverige da deler av universet blir likt for begge fondene. Frem mot lansering skal han ut og presentere fondet for potensielle investorer som vil følge han fra starten, avslutter Søraunet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Vegard Søraunet, investeringsdirektør i ODIN Forvaltning: +47 913 344 30 | vegard.soraunet@odinfond.no

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.