Vegard Søraunet

Vegard er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans. I tillegg har han en master i regnskap og erfaring fra PriceWaterhouseCoopers.

Forvalter disse fondene

Bakgrunn og erfaring

Vegard Søraunet har jobbet i ODIN siden mai 2006. Siden Vegard begynte i ODIN har han jobbet som analytiker på nordiske og europeiske aksjer etterfulgt av forvalteransvar på de globale fondene. Sammen med Oddbjørn Dybvad har Vegard forvaltet ODIN Global i perioden januar 2008 til desember 2012. Han har også forvaltet ODIN Emerging Markets siden overtakelse av fondet i desember 2010 fram til juli 2016. Siden starten har Vegard gjennom sitt arbeid med ODIN Global, ODIN Global SMB og ODIN Emerging Markets vært sentral i oppbyggingen av ODINs globale forvaltning med meget gode resultater. Vegard har også vært sentral i utformingen av ODINs investeringsprosess og analyseapparat.

Vegard har vært ansvarlig forvalter for ODIN Sverige siden januar 2013 og ODIN Norden siden juni 2014. I tillegg forvalter Vegard kombinasjonsfondet ODIN Aksje, og sammen med Nils Hast ODIN Konservativ, ODIN Flex og ODIN Horisont.Vegard tiltrådte som investeringsdirektør 1. november 2017.