I ODIN skal vi gi kundene god langsiktig avkastning

I ODIN lever og ånder vi for fornøyde kunder. God langsiktig meravkastning er alltid målet - uansett hva som måtte stå i media

I ODIN lever vi for å levere god langsiktig avkastning. Det er det viktigste vi som aktiv forvalter gjør for å holde på kunder og å rekruttere nye. Vi tar derfor ikke lett på det når vi gjør det dårligere enn markedet og konkurrenter, som vi kan lese om i Dagens Næringsliv i dag.

Finanskrisen var brutal

Ting vokste ikke inn i himmelen den gangen heller. Mange forvaltere lærte mye i tiden fra 2007 til 2010 – inkludert oss i ODIN Forvaltning.

Siden finanskrisen har vi arbeidet knallhardt.

Vi har spisset vår investeringsfilosofi. Investeringsfilosofien kan ses som en rettesnor på hvilke selskaper vi skal investere i, og til hvilken pris. Slik har vi med årene blitt tydeligere på hva vi ønsker å eie, og hva vi skal styre unna.

Spesielt liker vi i dag kvalitetsselskaper som:

  • Kan vise til gode resultater
  • Har dyktig ledelse
  • Har konkurransefortrinn
  • Kan kjøpes til en fornuftig pris

En rendyrket filosofi ligger i dag til grunn for alt vi gjør, og er viktig i arbeidet vårt som en aktiv forvalter. Dette er noe vi er stolte av, og mener er viktig i arbeidet som en aktiv forvalter. Vi legger derfor mye energi ned i å formidle hvilke selskaper vi eier, og hvorfor vi mener akkurat disse fortjener kundenes penger.

ODIN Norge har vært gjennom endringer

Fondet bestod tidligere av svært mange selskaper. I dag ser det annerledes ut. Porteføljen består av 25 kvalitetsselskaper, som vi mener vil gi god langsiktig avkastning for kundene.

Vår spesialitet er reell aktiv forvaltning

Vigdis Almestad tok over forvaltningen av ODIN Norge i fjor. Hun har flere ti-år med erfaring fra forvaltning, og kjenner det norske markedet godt. Vi har derfor stor tillit til at hun vil videreføre den positive utviklingen vi har sett de siste årene.

Slo Børsen tross alt.

Av vår forvaltning i ODIN Norge finnes 33.233 kundeforhold. Flere av disse har investert penger over lang tid, og sitter i dag med pene gevinster.

Hadde du investert kr 50.000,- da vi startet fondet i juni 1992, og kombinerte med en spareavtale på kr 1.000,-, så ville du hatt omtrent kr 3,3 millioner i dag. Samme beløp plassert i fondsindeksen på Oslo Børs(OSEFX) og bankkonto* ville vokst til henholdsvis kr 2,2 millioner og kr 722.000,-.

Det kan være vanskelig å tro etter oppslaget i Dagens Næringsliv. Men ODIN Norge har levert 12,4 prosent avkastning årlig i snitt etter kostnader siden oppstart.

Diagram 1: Utviklingen på kr 50.000,- investert i ODIN Norge kombinert med kr 1.000,- i månedlig sparing.

Avkastningen i ODIN Norge fra 1992 og frem til i dag

*Avkastning på banksparing er her lik 3 mnd. NIBOR.

Kundene er ikke dumme

Media kan fremstille kundene som naive.

Det er ikke vår oppfatning. I årene med mindre avkastning har vi opplevd at kundene dumper fondsandeler. For eksempel har de siden korreksjonen i 2011 og frem til i dag redusert eierskapet i ODIN Norge med litt over kr 2 milliarder.

Kundene straffer altså forvaltere som ikke leverer ved å selge seg ned. Det er vi inneforstått med, og det er noe vi skal jobbe hardt for å unngå.

Vi forventes å levere meravkastning på kort og lang sikt til moderat risiko

De to lar seg dessverre sjelden kombinere – i hvert fall ikke i et hvert marked.

Som aktiv forvalter vil vi derfor til tider avvike fra markedet i både negativ og positiv retning. Vårt mål er imidlertid klart – vi skal levere høyere avkastning målt mot referanseindeksen over tid.

Siden oppstart har ODIN Norge slått markedet i 16 av 25 år.

Vi kommer fortsatt til å gjøre alt for å gi kundene våre god langsiktig avkastning. Samtidig skal risikoen – svingningene kundene kan forvente på sparepengene sine, holdes på et moderat nivå.

Sjeldent har det vært viktigere for oss å lene oss fremover.

Diagram 2: Mer-/mindre avkastning for ODIN Norge i forhold til fondsindeksen(OSEFX) fra 1992 til 2016.

mer-/mindre avkastning i ODIN Norge i forhold til fondsindeksen på Oslo Børs

Aksjesparekonto på trappene

Kunder som sitter «låst» med gevinster i enkeltfond kan snart flytte pengene uten å realisere skatt. Nyvinningen heter Aksjesparekonto, og forventes å være klar i løpet av våren.

Som aktiv forvalter må vi derfor gjøre enda mer for å fortjene kundenes tillit fremover. Historie er historie. Det viktigste blir å levere god langsiktig avkastning til kundene, og bedre enn referanseindeksene er et minstekrav.

ODIN har gode byggeklosser for porteføljen din

I den forbindelse ønsker vi å anbefale nye løsninger til en del kunder. Vår anbefaling til deg som skal spare langsiktig i aksjefond er ODIN Aksje. Her fordeles pengene over flere kurver gjennom bred eksponering i ulike geografier, sektorer og flere forvaltere.

Årlig forvaltningshonorar er  1,5 prosent, noe som gjør dette til et veldiversifisert spare- og investeringsalternativ til en konkurransedyktig pris.

Et forsøk på å oppsummere

Årene 1992-2008 var gode for ODIN Norge. 2003-2008 var fantastiske. Deretter fulgte perioden 2009-2013, som var vanskelig for både oss og for kundene.

Vi skal fortsette det gode arbeidet som nå er i gang.

Tiden fra 2014 og frem til i dag har vært tilfredsstillende. Eller, den har vært god, men i ODIN sier vi oss aldri helt fornøyde. Vi kan nemlig alltid bli bedre. Det gjelder i forvaltningen, som i alle andre disipliner – hardt arbeid og tydelige mål skal gi resultater over tid.

Jo flere år med oppgang vi legger bak oss, desto tydeligere vil vi være på at kvalitet og konsentrerte porteføljer skal betale seg.

Skrevet av

Martin Henrichsen

Direktør Salg, Distribusjon og Marked

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.