Nyhet: ODIN Sustainable Corporate Bond er lansert

Et nytt obligasjonsfond fra ODIN med bærekraft som formål.

ODIN Sustainable Corporate Bond er et nytt obligasjonsfond, som har bærekraft som formål. Fondet kategoriseres under artikkel 9 i EUs nye lovgivning for bærekraftsrelatert rapportering for finansiell sektor, kalt SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Det grønne skiftet skal finansieres. Og det skjer blant annet ved at selskaper utsteder obligasjoner med mål om å bidra positivt til omstillingen, forklarer Nils Hast, som er porteføljeforvalter og forvalter fondet sammen med Mariann Stoltenberg Lind.

– Fondets mål er å bidra til omstillingen til en mer bærekraftig verden ved å investere i obligasjoner, som lever opp til fondets retningslinjer for ansvarlige investeringer. I obligasjoner bidrar du faktisk mer til denne omstillingen enn om du kjøper aksjer. Når vi forvalter fondet siler vi ut selskapene som ikke er gode nok, og velger obligasjoner ut ifra tydelig definerte bærekraftstema, som lavere karbonutslipp og sosial inkludering, sier Hast.

Mariann Stoltenberg Lind og Nils Hast forvalter ODIN Sustainable Corporate Fond – et nytt obligasjonsfond fra ODIN, som har bærekraft som formål.

Mariann Stoltenberg Lind og Nils Hast forvalter ODIN Sustainable Corporate Fond – et nytt obligasjonsfond fra ODIN, som har bærekraft som formål.

To fokusområder

Det nye fondet er aktivt forvaltet og har to fokusområder, i tillegg til å oppnå god avkastning. Først skal fondet leve opp til strenge retningslinjer for ansvarlige investeringer. Dernest er forvalterne av fondet opptatt av at fondet skal være likvid. Det vil si at ODIN Sustainable Corporate Bond skal være et obligasjonsfond hvor du ikke trenger bekymre deg for å bli “låst inne” ved særskilte markedssituasjoner.

– Likviditet i denne sammenhengen betyr at vi greier å håndtere flyten av penger inn og ut av fondet. Det gjør vi gjennom å være små investorer i store obligasjonsemisjoner, noe vi kan gjøre da fondet har et europeisk mandat, sier Hast.

Tre krav som må oppfylles

Fondet har tre krav for å investere i en obligasjon, hvor selskapet som utsteder obligasjonen:

  • må bidra positivt til minst ett av ODINs syv temaer for bærekraft. Hvorav seks temaer er knyttet til EUs miljømål og ett er knyttet til FNs mål om helse og livskvalitet
  • sin virksomhet ikke på betydelig vis kan påvirke noen av bærekraftsmålene negativt
  • følger internasjonale konvensjoner og normer knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsskikk

Det er ikke nok å bruke rangeringer for selskaper på bærekraft fra eksterne aktører.

– Vi må også gjøre våre egne analyser og vurderinger. Derfor har vi nylig hentet inn to ekstra eksperter til vårt eget team på bærekraft. De hjelper oss med å videreutvikle rammeverket som ODIN har for ansvarlige investeringer, og analysere selskapene vi vurderer fra et bærekraftsperspektiv, forteller Mariann Stoltenberg Lind.

Størstedelen av fondets investeringer er i dag i grønne obligasjoner utstedt av solide selskaper, hvor pengene går til produksjon av fornybar energi, etterfulgt av energieffektivisering av bygg. Resten er i obligasjoner utstedt av selskaper som gjennom virksomheten sin bidrar til et eller flere av fondets bærekraftstema.

– Samtidig styrer vi unna foretak som er involvert i brudd på internasjonale normer og konvensjoner (FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak) knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk, sier Stoltenberg Lind.

Investerer kun i høy kredittkvalitet

Fondet investerer i obligasjoner utstedt av europeiske selskaper med høy kredittkvalitet, såkalt “investment grade” eller “IG”. Minstekravet til kredittrangering er BBB-. Det vil si at det er liten sjanse for at selskapene som utsteder en obligasjon som fondet eier går konkurs.

– Renteforvaltning handler om å si nei. Vi har et system med røde flagg hvor vi ser på selskapet, eierstrukturen, historikken og andre faktorer. Finner vi for mange røde flagg når vi vurderer et selskap tar vi det ut, og bruker ikke mer tid på det. Hvis du da kun kan eie obligasjoner utstedt av nordiske selskaper sier det seg selv at du ikke kan si nei så mange ganger, sier Hast.

Høyere renter bra for det nye fondet

De har vært en omprising i obligasjonsmarkedet hittil i år. Det skyldes først og fremst en kraftig økning i inflasjonen som har medført at mange sentralbanker har økt rentene betydelig. Renteforventningene på lang sikt har også økt.

– Ser du på obligasjonsmarkedet i et langsiktig perspektiv er dette bra. For nå kan du få avkastning også i obligasjonsfond som fokuserer på høy kredittkvalitet. Selskapene utsteder også flere obligasjoner under grønne rammeverk, så det blir mer å velge i. Samtidig er det bra for økonomien at du igjen kan få betalt for å låne ut penger gjennom obligasjoner, avslutter Hast.

Flere detaljer om ODIN Sustainable Corporate Bond:

  • Forvaltningsavgift: 0,20% – 0,4%, avhengig av investert beløp
  • Referanseindeks: Morningstar Eurozone 1-5 Yr. Corporate Bond GR hedged NOK
  • Rentedurasjon: Fra 0 til 5 år
  • UCITS: Ja

Les mer om ODIN Sustainable Corporate Bond her.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.