Slik påvirker nye skatteregler deg med formuesskatt

Nytt år, nye skatteregler å forholde seg til. I formuesposisjon? Regjeringen har fra 2017 gjort det mer gunstig å investere i aksjefond og mindre gunstig å investere i sekundærbolig.

Fra og med 2017 vil gevinstbeskatningen på aksjefond for personlige andelseiere gå opp til 29,76 prosent, fra 28,75 prosent i 2016. Tapsfradraget øker tilsvarende til 29,76 prosent.

I formuesposisjon?

Alle som sitter i formuesposisjon vil få hevet bunnfradraget i formuesskatten fra 1,4 millioner til 1,48 millioner.

Mindre gunstig med sekundærbolig

For deg som betaler formuesskatt har det blitt mindre gunstig å investere i bolig nummer to, og mer gunstig å investere i aksjer og aksjefond. Sitter du på en sekundærbolig blir den nå oppført med høyere verdi på selvangivelsen, og utløser dermed høyere formuesskatt. Verdsettelsen går opp fra 80 prosent til 90 prosent, samtidig som du bare får trukket fra 90 prosent av gjelden som hører til sekundærboligen. Tidligere kunne man trekke fra all gjeld.

Regjeringen ønsker å gjøre det mer gunstig å investere i aksjer og aksjefond, og mindre attraktivt å investere i sekundærbolig. Så da formuesskatten for sekundærbolig ble skjerpet, så kom det skattelettelser for de som eier aksjer og aksjefond.

Spare- og investeringsøkonom i ODIN, Victoria Terjesen

Bilde: Spare- og investeringsøkonom i ODIN, Victoria Terjesen.

Rabatt for aksjefond

Fra og med 2017 har det blitt innført en rabatt på 10 prosent i formuesskatten for aksjefond, den økes til 20% i 2018. Det betyr at dersom du har 100 000 kroner i et aksjefond, så vil bare 90 000 kroner tas med i det skattemessige formuesgrunnlaget i 2017. I 2018 vil bare 80 000 kroner bli tatt med i det skattemessige formuesgrunnlaget.

Du kommer bedre ut med aksjesparekonto enn fondskonto

Den nye rabatten i formuesskatt for aksjefond gjelder ikke de som har fondene i en fondskonto (kalles også Unit link eller investeringskonto). Den nye aksjesparekontoen som kommer i 2017, vil derimot kunne dra nytte av denne rabatten. Den type konto vil vi tilby våre kunder så rask detaljene fra Stortinget er klare.

Skatt på aksjefondsgevinst for deg med aksjeselskap

Har du et aksjeselskap, så er du omfattet av fritaksmetoden og er derfor fritatt for beskatning av gevinst i fondet. Samtidig får du heller ikke fradrag for tap ved realisasjon. Aksjeselskap er fritatt for formuesskatt, og er derfor ikke omfattet av den nye verdsettelsesrabatten fra 2017.

Skjermingsfradrag

Sitter du med aksjefondene dine over nyttår opptjener du skjermingsfradrag, som er et bunnfradrag som årlig gis til eiere av aksjefond. Fra 2017 ble skjermingsfradraget lik risikofri rente. Du trenger altså ikke skatte på realisert gevinst ved salg av aksjefond tilsvarende det du kunne fått på bankkonto. Det betyr at årlig avkastning opp til skjermingsrenten er skattefri.

Jo fler år du sitter i fondet, desto mer skjermingsfradrag samler du opp. Fra 2006 til 2015 utgjorde dette fradraget 17,3 prosent. I samme periode hadde ODIN Global C en avkastning på 90 prosent. Skattepliktig gevinst i denne perioden blir da 72,7 prosent (90%-17,3%).

Les mer om skatt på verdipapirfond hos VFF 

Les mer om aksjesparekonto hos ODIN her

Skrevet av

Victoria Terjesen

Spare- og investeringsøkonom

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.