Nye andelsklasser

ODIN innfører nye andelsklasser for samtlige norskregistrerte fond.

Vi har nå innført nye andelsklasser for samtlige av våre fond (fra 30. november 2023). Innføring av de nye andelsklassene skjer som et ledd i en tilpasning for å kunne tilby konkurransedyktige fondsprodukter i markedet.

De nye klassene vil ha høyere minstetegning og lavere forvaltningshonorar enn eksisterende andelsklasser. Minstetegning i de nye klassene vil være fra NOK 25 mill. (fra NOK 50 mill. for rentefond) og opp til 250 NOK mill. I tillegg etableres det en egen nettoklasse for andelseiere som tegner for mer enn NOK 10 mill gjennom ODINs distributører.

For mer informasjon om de forskjellige andelsklassene se vår fondsoversikt eller ta kontakt med en av våre rådgivere.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.