Makrokommentar: Positive markeder i mars

Stort sett positiv utvikling i de globale aksjemarkedene i mars, med unntak av Kina.

Særlig i USA og Europa var det godt sentiment. For USA sin del ligger forklaringene i optimisme rundt gjenåpning etter korona-pandemien, Bidens enorme stimulansepakker, nullrentepolitikk, store mengder likviditet og rett og slett mangel på andre investeringsalternativer enn aksjer.

Tyske og amerikanske lange renter gikk hver sin vei i mars – den tyske 10-års statsrenten falt 3 basispunkter, mens den tilsvarende amerikanske renten steg hele 34 basispunkter.

Oslo Børs steg 5 prosent i mars, mens oljeprisen falt fra 64 til 63 USD pr. fat. Norges Bank holdt renten uforandret på null prosent på sitt rentemøte i midten av mars, men indikerer nå at det blir en kortere periode med nullrente enn tidligere antatt, og at det kommer en renteheving allerede i andre halvår 2021.

Les hele makrokommentaren for mars her>>

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg gjennomført AFA-studiet og oppnådd en MBA i Finans ved NHH.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.