Makrokommentar: Ny nedtur i finansmarkedene

September var preget av urolige markeder med høyere renter og høyere risikopremier.

Det var få lyspunkter blant aksjemarkedene. De fleste steder var fallene i størrelsesorden 5 til 10 prosent. Oslo Børs falt 11,7 prosent, mens oljeprisen falt fra 94 til 85 USD pr. fat gjennom måneden.

Tegn til svakere vekst og svake finansmarkeder er ikke nok til å stoppe innstrammingen av pengepolitikken. Sentralbankene er i full gang med å sette opp styringsrentene og det ventes flere renteøkninger fremover. Rentemarkedet priser inn at sentralbankene skal klare å få kontroll på inflasjonen, og så kunne respondere med å sette rentene ned igjen om ikke altfor lenge, for å møte den kommende lavkonjunkturen.

 

Les den ferske rapporten her>>

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg gjennomført AFA-studiet og oppnådd en MBA i Finans ved NHH.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.