Makrorapport: Motvind i markedene

Oslo Børs var ett av få markeder som hadde positiv avkastning i august.

Bortsett fra det norske markedet var det relativt labert, med Kina og Brasil blant de svakeste markedene, med verdifall på mellom 5 og 6 prosent i august.  Japanske aksjemarkeder var blant de minst negative markedene i august, og falt «bare» 1,7 prosent gjennom måneden.

Norges Bank hevet som ventet renten med 25 basispunkter til 4 prosent på sitt møte i midten av august. I det store og hele har den økonomiske utviklingen gått slik Norges Bank så for seg i juni, og det ligger da an til at renten heves med ytterligere 25 basispunkter, til 4,25 prosent, i slutten av september. Dette er helt i tråd med markedsforventningene.

Les den ferske makrorapporten her >>

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har i tillegg gjennomført AFA-studiet og oppnådd en MBA i Finans ved NHH.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.