Madame ODIN

I gode, gamle dager var det gjerne slik at når du fikk jobb, så holdt du deg i samme bedrift til du gikk av med pensjon. Den typen mennesker er dessverre en sjeldenhet i dag, men i ODIN er vi så heldige å ha Claire.

Det sies at livet er en rekke av tilfeldigheter. Og Claires historie fra tiden før ODIN er intet unntak. For hvem vet hvor damen som er født og oppvokst i Frankrike hadde vært i dag om hun ikke hadde møtt sin norske Monsieur mens hun var i utlandet?

– Jeg studerte språkvitenskap og dro til Skottland på utveksling. Der jobbet jeg en stund før jeg traff en nordmann, og slik kom jeg til Norge. Jeg begynte å jobbe på kontoret for utenlandske studier ved Universitetet i Oslo, og jeg hadde noe språkundervisning. Så fikk jeg jobb i den franske ambassaden, og etter det hos en aksjemegler.

Der traff hun det som senere skulle bli ODINs gründer, Petter Goldenheim.

– Dette var altså før ODIN ble “født”. Han hadde lyst til å sette i gang et forvaltningsselskap, og da spurte jeg om å få jobb hos ham. Det fikk jeg, og jeg begynte i mai 1990.

Claire på brygga - kroppet II

Administrerte alt

Til å begynne med var det to ansatte i ODIN: Ei jente i Stockholm og Claire i Oslo. I tillegg var det de to gründerne, Goldenheim og svenske Peter Edwall. Og som i alle gründerbedrifter var det mange oppgaver som skulle løses som ikke nødvendigvis sto i arbeidskontrakten.

– Stillingsinstruksen min gikk ut på at jeg skulle sørge for å gjøre alt Petter ikke ville bry seg med, smiler Claire.

– Det betydde all administrasjon knyttet til virksomheten: Betale aksjene, få dem trygt i depot, gi kundene andeler, sørge for regnskapet, sørge for prising av fondene og sørge for rapporter til kunder og myndigheter.

I lovens navn

Siden 1990 har de to ansatte blitt til 55, og Oslo og Stockholm har fått selskap av avdelinger i Gøteborg og Helsinki. I takt med veksten har jobben til Claire også forandret seg.

– Alt har vokst og alle oppgaver har blitt flyttet til avdelinger. Nå jobber jeg i det som heter Compliance, og det er veldig spennende. Siden 2011 er dette en lovpålagt stilling som skal være i et forvaltningsselskap, og som sørger for at alle lover og regler blir fulgt. Det er mye kontroll, og jeg arbeider med alle avdelingene og sjekker at de gjør det de skal. Bransjen er gjennomregulert, og det skulle bare mangle  når man forvalter pensjonspenger.

– Hva er den største forskjellen i det daglige arbeidet da og nå?

– I teorien er det egentlig ganske likt som for 26 år siden. Vi har fremdeles kunder som ønsker å plassere pengene sine i fond, men vi gjør ikke ting på samme måte i dag. Kundene kommer ikke lenger med kontanter eller bankgiro til oss – de betaler og registrerer seg selv på for eksempel ODIN Online. Fondene priser seg mer automatisk, det er mindre manuelt arbeid, det er en mer strømlinjeformet drift og kravene til bransjen har økt.

Tenk langsiktig

I løpet av alle disse årene er det spesielt én hendelse i finansverdenen Claire aldri glemmer. Da fikk hun det som kanskje er den viktigste lærdommen om sparing, og alle med aksjefond må tenke på – uansett hva som skjer.

– Jeg husker like etter at jeg hadde begynt, i august 1990, da Irak invaderte Kuwait. Det ble en finanskrise, og børser og fond halverte seg. Jeg hadde akkurat kjøpt andeler i ODIN Norden og lurte på om jeg hadde gjort det riktige. I 1993 gikk fondet enormt oppover igjen, og til tross for noen nedganger i årens løp er jeg godt fornøyd med avkastningen.

– Så moralen er?

– Du må tenke langsiktig. Da markedet falt fikk jeg råd om å kjøpe mer. Det gjorde jeg, og det angrer jeg ikke på. Man skal benytte seg av bølgene så godt man kan .

Aksjefond er trygt

Små og store finanskriser har skjedd flere ganger siden, og selv i skrivende stund er det usikkerhet både i Norge og ute i den store verden. Blant annet ga starten på 2016 oss fallende aksjekurser. Og nettopp svingninger i markedet er årsaken til at mange er usikre når det gjelder å spare i fond. Det er det ingen grunn til, synes Claire.

– Det er trygt å spare i fond  når du er langsiktig. Alternativet er å spare i banken, og der er jo rentene lave for tiden. Folketrygden blir mindre og mindre sikker, og så lenge man bor i et land med liberal økonomi lønner det seg å være på eiersiden. Og da er fond utmerket, fordi du ikke har alle eggene i samme kurv. I tillegg får du diversifiseringen – det vil si at profesjonelle passer på aksjene som er plukket for deg.

Og apropos det med å ikke legge alle eggene i samme kurv: For å få noen tips føltes det naturlig å spørre Claire hvilke ODIN-fond hun hadde aksjer i selv, og da kom svaret kontant.

– Jeg har andeler i alle ODINs fond!

Claire + ODIN = sant

Den godeste Claire lever altså som hun lærer. Det har hun også gjort gjennom 26 år hos oss, og likheten mellom hennes og ODINs historie og reise er mange: De har begge tenkt langsiktig, bygget stein for stein – og de har begge opplevd bølger som har gått opp og ned, men kursen blir alltid satt i riktig retning igjen.

– Jeg har jo kikket utenfor innimellom, men har valgt å bli her. Jeg har hatt en jobb der jeg har vært med å implementere mange ting, finansbransjen har vært i utvikling og mye har skjedd på 30 år av både interne og eksterne endringer. Dagene har aldri vært like og det har ikke vært rutinearbeid, så det har aldri vært kjedelig . Og så kan jeg følge min egen pensjon tett på!

– Så du kommer til å jobbe hos ODIN til du blir båret ut?

– Hehe! Jeg håper jeg får være litt til da jeg fremdeles har mange prosjekter å jobbe med, men jeg håper ikke jeg blir båret ut – det er hyggelig å være her, avslutter Madame ODIN.

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.