Hvilke typer fond har ODIN, og hva er forskjellen på dem?

ODIN tilbyr aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond:

Aksjefond

Et aksjefond investerer utelukkende i aksjemarkedet. Gjennom å investere i aksjemarkedet vil du få en høy forventet avkastning. Historisk har aksjemarkedet gitt en meravkastning utover banksparing på 3-6 prosent per år. Forventet avkastning i et aksjefond vil  være omtrent 7 prosent gjennomsnittlig årlig. Historisk sett har fondene gitt mye bedre avkastning enn dette, men dette er et nøkternt estimat for fremtiden gitt av bransjen som helhet.

Dette er også viktig å tenkte på: Investeringer i aksjefond passer for deg som har et tidsperspektiv på investeringen som helst er lengre enn 5 år, og som tåler å se at pengene dine i perioder svinger i verdi.

Og hva er hemmeligheten for å lykkes med å spare i aksjefond; Jo, den er like kjedelig som den er enkel: Langsiktighet og tålmodighet. I aksjefond blir du sakte rik.

ODIN tilbyr i dag ti aksjefond som spenner fra brede globale, europeiske og nordiske fond, til smalere nasjonale fond – samt bransjefond.

For at det skal være enkelt for deg å velge aksjefond, har ODIN satt sammen en strategisk aksjefondsportefølje bestående av ni av våre aksjefond som heter ODIN Aksje. Ved å spare eller investere i ODIN Aksje kan du til enhver tid være sikker på at du er plassert i de fondene som ODIN anbefaler.  Les mer om ODIN Aksje her.

Rentefond

Rentefondene investerer ikke i aksjemarkedet og har derfor lavere verdisvingninger enn aksje- og kombinasjonsfond. På grunn av dette har også rentefond lavere forventet avkastning, men samtidig en forventet høyere avkastning enn bankkonto. Rentefondene kan derfor være et alternativ til høyrentekonto i bank eller til kortere plasseringer. I ODIN har vi ulike rentefond; vi har pengemarkedsfond, kredittfond og obligasjonsfond. For å gjøre det enkelt for deg har vi satt sammen en strategisk rentefondsportefølje, basert på våre rentefond, som vi har kalt ODIN Rente til en gunstig pris. Les mer om ODIN Rente her.

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene våre består av, som navnet tilsier, en kombinasjon av aksjer og renter. Kombinasjonsfondene investerer i aksje- og rentemarkedet gjennom de ovennevnte fondene ODIN Aksje og ODIN Rente.

Sparing og plassering i kombinasjonsfond passer for deg som har et relativt langt tidsperspektiv på sparingen, og som tåler å se at pengene dine svinger i verdi. I hvilken grad pengene dine svinger i verdi er avhengig av aksje- og renteandelen du velger. En høy aksjeandel vil derfor bety en høyere forventet avkastning enn hvis du velger en lav aksjeandel.

ODIN tilbyr i dag kombinasjonsfondene SpareBank 1 Konservativ 20, SpareBank 1 Flex 50 og SpareBank 1 Horisont 80 hvor aksjeandelene er henholdvis 20 prosent, 50 prosent og 80 prosent. Jo høyere aksjeandel, jo høyere avkastning kan du forvente. Når andelen aksjer er lavere, er også verdisvingningene mindre, og derfor kan sparetiden være kortere enn for aksjefond. Les mer om våre kombinasjonsfond her.

 

Er du usikker på hva som passer for deg? Kontakt vårt fondssenter på telefon 24 00 48 04 eller prøv vår fondsveieleder her.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.