Andelsklasser – Hva er det? Eller; «hvorfor står det «F» bak fondet mitt»?

Små innskudd har gjerne samme kostnad for fondet som store innskudd, og derfor ønsker vi å tilby ulike forvaltningshonorarer basert på innskuddets størrelse. Tidligere måtte det opprettes egne fond for de ulike investorgrupper. Nå kan alle investorene eie i det samme fondet, men gjennom ulike andelsklasser. Den som har et stort innskudd betaler da lavere prosentvis forvaltningshonorar enn den som har et lite innskudd. Andelsklasser gir oss derfor muligheten til å være konkurransedyktige på pris og tilby lavere forvaltningshonorar til de som betaler mest.

Fondene er delt inn i klassene A, B og C/F slik:

Ved innskutt beløp fra 10 000 000 og over havner man i andelsklasse A

Ved innskutt beløp fra 1 000 000 til 9 999 999 havner man i andelsklasse B

Ved innskutt beløp fra 3 000 til 999 999 havner man i andelsklasse C/F

 

Direktekunder av ODIN, altså at du eier fondsandelene dine direkte hos ODIN og ikke via annen leverandør, får andelsklassen F.
Andelsklasse F har lavere forvaltningshonorar enn C-klassene.

 

Fullstendig prisliste finner du her

 

 

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.