Hva kan 2023 by på?

Her får du investeringsdirektør Alexander Millers tanker om hva han tror vil prege aksjemarkedene i år.

“Life is like a box of chocolate; you never know what you gonna get” – Forrest Gump

2023 startet godt i finansmarkedene. Utviklingen videre blir i stor grad bestemt av hvor mye rentene må heves for å få bukt med inflasjonen, og om økonomien tåler høyere renter uten å havne i en resesjon. I tillegg er det alltid hendelser som veldig få kunne forutsi som beveger markedene. Dette vil vi sikkert oppleve i 2023 også.

Børsutviklingen i januar
Januar var en sterk måned på de fleste børsene. Spesielt i USA der de store IT selskapene har løftet børsene betydelig så langt i år. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen steg med rundt 10 prosent i januar. Børsene stiger først og fremst fordi aksjemarkedet synes å være mindre nervøst for en resesjon nå, enn før jul. Utviklingen i rentemarkedet forteller en litt annen historie. Der har de korte rentene steget litt, mens de lengre obligasjonsrentene har kommet litt ned. Dette betyr at rentemarkedet nå forventer at sentralbanken skal heve rentene ytterligere, og at vi får en betydelig svekkelse i økonomien. De korte rentene er nå høyere enn de lange rentene, noe som ofte er tilfellet når man forventer en nedgangskonjunktur.

Hvordan vil «sjokoladene» i 2023 smake?
Vi går inn i et nytt år med nye sett med forventninger og utfordringer i markedet. Det er alltid slik at utviklingen på børsene blir bestemt av avviket mellom forventninger og det som skjer. I tillegg dukker det ofte opp overraskelser som ingen så komme som kan ha stor betydning for utviklingen. Som Forrest Gump sa; «livet er som en boks med sjokolade, du vet aldri hva du får». Finansmarkedene er ikke helt ulike, vi blir stadig vekk overrasket både på godt og vondt.

Noe som helt sikkert vil prege utviklingen i 2023 er inflasjonen og påfølgende renteendringer fra sentralbankene. Markedet forventer at inflasjonen skal falle betydelig de neste månedene. Her er det rom for skuffelser. Spesielt med tanke på at Kina er i ferd med å gjenåpne landet etter over to år mer eller mindre stengt på grunn av Covid. Hva skjer med vekst og inflasjon når en milliard mennesker skal tilbake til normal økonomisk aktivitet? Det kan godt tenkes at inflasjonen blir et vedvarende problem og at rentenedgangen derfor lar vente på seg. Samtidig vil en gjenåpning av Kina være bra for den økonomiske veksten.

Rom for overraskelser
På den andre siden er det nå, ifølge en undersøkelse fra Bank of America, 87 prosent av amerikanske fondsforvaltere som forventer en resesjon og 83 prosent som forventer fallende inntjening. Like mange forventer at rentene blir værende på 3-4 prosent. Her er det rom for overraskelser. Blir det resesjon kommer nok rentene til å bli vesentlig lavere enn 4 prosent. Da blir nok også aksjemarkedene svakere enn starten på året har indikert.

Inflasjon, renter og resesjon er såkalte «kjente ukjente» som det blir viktig å ha et blikk på i år. I tillegg er det alltid såkalte «ukjente ukjente» faktorer. Dette er hendelser vi ikke er forberedt på og som er vanskelig å forutsi. Vi tror geopolitikk fortsatt kan være en kilde til overraskelser for finansmarkedene i året vi er inne i.

Det er veldig få som tror på en snarlig fred i Ukraina. Det kan være en «svart svane» som vil ha stor betydning for aksjemarkedene. Krigen går dårlig for Putin og vi kan ikke se helt bort i fra at han ønsker å stanse denne før kostnadene både økonomisk, militært og politisk blir uhåndterlige. Det er kanskje ikke veldig sannsynlig, men det er det som er definisjonen på «svarte svaner». Skulle dette skje ville børsene sikkert stige med 10-20 prosent, og vi ville få et tilsvarende fall i oljeprisene.

Et annet betent geopolitisk emne er situasjonen rundt Taiwan og Kina. Kina har sin «ett Kina»-politikk. USAs nåværende policy er at man kan selge våpen til Taiwan, men de fordømmer ikke Kinas «ett Kina» policy. Man kan se for seg at USA endrer sin nåværende holdning til Taiwan (Taiwan Relations Act fra 1978) til å kunne selge offensive våpen til Taiwan, og kanskje også åpner for å stasjonere amerikanske tropper der. Dette vil være en kraftig negativ eskalering av et allerede dårlig forhold mellom USA og Kina. Skulle noe slikt skje vil nok gullprisene stige kraftig, vestlige børser falle med 20 prosent og asiatiske børser vil falle enda mer.

Vi har uansett begynt på et spennende år som helt sikkert vil gi oss flere overraskelser av både positiv og negativ karakter. Det som er positivt, er at markedet har tatt høyde for at det kan skje mye negativt både i økonomien og politikken. Det er et godt utgangspunkt for at kanskje «sjokoladebitene» i år vil smake bedre enn de gjorde i 2022. Starten på året har uansett vært bra både i aksje og obligasjonsmarkedet.

Skrevet av

Investeringsdirektør aksjer
Alexander Miller er utdannet MBA ved University of Wyoming samt Autorisert Finans Analytiker fra NHH/NFF.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.