Fusjon av fond

ODIN planlegger å fusjonere ODIN Europa SMB med ODIN Europa.

Den 10. februar 2014 fikk alle andelseiere i disse fondene informasjon om de planlagte fusjonene. Spørsmålet om fusjon vil bli behandlet i et eget andelseiermøte den 5. mars 2014. Planlagt fusjonsdato er 24.03.2014.

ODIN mener det er i alles interesse å fusjonere disse fondene fordi det åpner for en mer fokusert og rasjonell forvaltningsprosess. Gjennom en fusjon får porteføljeforvalter maksimal frihetsgrad til å komponere én konsentrert og balansert portefølje av høy kvalitet. Fondet vil stå fritt til å kunne velge porteføljeselskaper uavhengig av markedsverdi. Dette vil gi forvalter større frihet til å sette sammen en portefølje av både store og små selskaper.

Fusjonen vil være et viktig steg videre i ODINs overordnede strategi om å konsentrere våre porteføljer for å heve den samlede kvaliteten på investeringsbeslutningene vi gjør. Vi er overbevist om at dette vil komme alle våre andelseiere til gode i form av enda bedre forvaltningsresultater fremover.

Les mer om forvalterteamet:
Alexandra Morris
Håvard Opland

Les seneste fondskommentar for ODIN Europa >>

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.