Håvard Opland

Håvard Opland har en betydelig innsikt i aksjemarkedene internasjonalt, og har de siste årene hatt et spesielt fokus på Europa.

Forvalter disse fondene

Bakgrunn og erfaring

Håvard Opland kom til ODIN i 2006, og er ansvarlig forvalter for ODIN Europa. Håvard er utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Agder. Han er i tillegg autorisert finansanalytiker (AFA), har en MBA i finans fra NHH og har erfaring som controller og analytiker.