Fondsoversikt og avkastningstall

Sammen skreddersyr vi en fondspalett som passer deg, enten om du har hele din investeringsportefølje hos oss, eller om våre produkter er et krydder inn i en allerede eksiterende portefølje.

Nordiske fond

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
19.11.2019
19.11.2019 148,60 0,18% 12,52% 5,14% 10,45% 10,55% 8,51%
19.11.2019
19.11.2019 147,05 0,18% 12,27% 4,89% 10,16% 10,26% 8,23%
19.11.2019
19.11.2019 163,06 0,20% 31,09% 29,37% 15,31% 18,23% 18,02%
19.11.2019
19.11.2019 161,43 0,21% 30,81% 29,06% 15,02% 17,93% 17,72%
19.11.2019
19.11.2019 144,27 0,08% 27,99% 23,48% 13,03% 14,43% 12,44%
19.11.2019
19.11.2019 142,84 0,08% 27,71% 23,17% 12,74% 14,14% 12,16%
19.11.2019
19.11.2019 129,87 0,19% 27,47% 24,67% 9,76% 12,35% 10,96%
19.11.2019
19.11.2019 128,85 0,19% 27,20% 24,36% 9,50% 12,07% 10,69%

Globale fond

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
19.11.2019
19.11.2019 118,80 0,87% 21,27% 16,14% 10,34% 8,90% 11,19%
19.11.2019
19.11.2019 117,65 0,86% 21,00% 15,85% 10,08% 8,64% 10,91%
19.11.2019
19.11.2019 173,39 0,85% 36,22% 32,61% 17,75% 16,19% 15,32%
19.11.2019
19.11.2019 171,51 0,85% 35,92% 32,29% 17,46% 15,90% 15,03%
19.11.2019 127,27 0,68% 8,75% 12,13% 10,32% 8,01% 8,36%
19.11.2019 126,25 0,68% 8,51% 11,85% 10,04% 7,74% 8,09%
19.11.2019
19.11.2019 183,28 0,70% 37,34% 29,99% 19,39% - -
19.11.2019
19.11.2019 181,92 0,70% 37,04% 29,67% 19,09% - -

Bransje

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
19.11.2019
19.11.2019 206,28 0,65% 44,10% 49,20% 27,18% 22,96% 20,61%
19.11.2019
19.11.2019 204,38 0,66% 43,79% 48,82% 26,88% 22,67% 20,32%
19.11.2019
19.11.2019 105,00 -0,12% 13,53% 4,85% 3,43% - -
19.11.2019
19.11.2019 103,96 -0,12% 13,27% 4,59% 3,17% - -

Hør mer om vårt rådgivningskonsept

Med fokus på dine preferanser og fremtidige behov skreddersyr vi investeringsløsninger. Disse løsningene fylles med konsentrerte aksje- og rentefond fra vårt omfattende investeringsunivers.