Fondsoversikt og avkastningstall

Sammen skreddersyr vi en fondspalett som passer deg, enten om du har hele din investeringsportefølje hos oss, eller om våre produkter er et krydder inn i en allerede eksiterende portefølje.

Nordiske fond

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
8.04.2020
8.04.2020 121,77 -1,88% -20,84% -18,36% 0,24% 3,91% 4,63%
8.04.2020
8.04.2020 120,32 -1,88% -20,94% -18,61% -0,03% 3,63% 4,35%
8.04.2020 149,85 0,21% -13,80% 7,30% 7,12% 11,90% 15,43%
8.04.2020 148,20 0,22% -13,85% 7,03% 6,86% 11,61% 15,14%
8.04.2020
8.04.2020 122,02 -0,13% -9,53% 4,49% 5,11% 5,50% 8,99%
8.04.2020
8.04.2020 120,94 -0,13% -9,60% 4,22% 4,85% 5,24% 8,72%

Globale fond

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
8.04.2020
8.04.2020 103,46 1,07% -12,20% -6,45% -0,70% 1,38% 8,79%
8.04.2020
8.04.2020 102,36 1,07% -12,26% -6,68% -0,95% 1,13% 8,52%
8.04.2020
8.04.2020 154,86 1,19% -10,14% 3,82% 9,54% 8,77% 12,31%
8.04.2020
8.04.2020 153,02 1,19% -10,21% 3,56% 9,27% 8,50% 12,03%
8.04.2020 113,46 0,69% -10,50% -5,59% 2,20% 1,97% 5,80%
8.04.2020 112,46 0,70% -10,55% -5,83% 1,95% 1,72% 5,54%
8.04.2020
8.04.2020 176,91 -0,10% -2,37% 14,91% 14,58% - -
8.04.2020
8.04.2020 175,42 -0,10% -2,44% 14,62% 14,30% - -

Bransje

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
8.04.2020 183,15 1,27% -19,25% 14,28% 19,61% 14,10% 17,65%
8.04.2020 181,27 1,26% -19,30% 13,98% 19,31% 13,83% 17,36%

Hør mer om vårt rådgivningskonsept

Med fokus på dine preferanser og fremtidige behov skreddersyr vi investeringsløsninger. Disse løsningene fylles med konsentrerte aksje- og rentefond fra vårt omfattende investeringsunivers.