Fondsoversikt og avkastningstall

Sammen skreddersyr vi en fondspalett som passer deg, enten om du har hele din investeringsportefølje hos oss, eller om våre produkter er et krydder inn i en allerede eksiterende portefølje.

Nordiske fond

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
23.09.2022 185,94 -2,91% -12,10% -7,79% 7,76% 7,06% 10,30%
23.09.2022 182,64 -2,91% -12,26% -8,02% 7,48% 6,78% 10,02%
23.09.2022 204,07 -0,29% -41,61% -38,57% 10,82% 9,49% 17,12%
23.09.2022 200,59 -0,29% -41,73% -38,73% 10,54% 9,22% 16,83%
23.09.2022 161,19 -0,42% -28,99% -26,70% 10,11% 7,51% 12,37%
23.09.2022 158,81 -0,43% -29,11% -26,88% 9,84% 7,24% 12,09%
23.09.2022 128,04 0,05% -43,12% -36,72% - - -
23.09.2022 127,22 0,05% -43,23% -36,88% - - -

Globale fond

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
23.09.2022 117,86 -1,99% -24,69% -20,90% 1,81% 1,26% 8,66%
23.09.2022 115,90 -1,99% -24,82% -21,10% 1,55% 1,01% 8,39%
23.09.2022 217,29 -0,61% -20,26% -15,55% 10,30% 12,45% 14,58%
23.09.2022 213,40 -0,61% -20,40% -15,76% 10,02% 12,17% 14,29%
23.09.2022 148,48 0,45% -5,14% -3,21% 7,13% 6,48% 8,48%
23.09.2022 146,22 0,45% -5,32% -3,45% 6,84% 6,21% 8,21%
23.09.2022
23.09.2022 241,86 0,40% -12,01% -2,12% 11,42% 15,70% -
23.09.2022
23.09.2022 238,39 0,40% -12,17% -2,36% 11,14% 15,42% -
23.09.2022 83,08 -1,48% -17,30% - - - -
23.09.2022 82,91 -1,49% -17,45% - - - -

Bransje

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
23.09.2022 176,14 -0,36% -52,55% -45,99% -2,51% 7,40% 14,05%
23.09.2022 173,24 -0,36% -52,63% -46,13% -2,76% 7,13% 13,77%

Hør mer om vårt rådgivningskonsept

Med fokus på dine preferanser og fremtidige behov skreddersyr vi investeringsløsninger. Disse løsningene fylles med konsentrerte aksje- og rentefond fra vårt omfattende investeringsunivers.