Fondsoversikt og avkastningstall

Sammen skreddersyr vi en fondspalett som passer deg, enten om du har hele din investeringsportefølje hos oss, eller om våre produkter er et krydder inn i en allerede eksiterende portefølje.

Nordiske fond

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
20.09.2019
20.09.2019 149,80 0,19% 13,42% 1,71% 13,39% 11,38% 9,18%
20.09.2019
20.09.2019 148,30 0,18% 13,22% 1,45% 13,10% 11,09% 8,90%
20.09.2019
20.09.2019 151,95 0,24% 22,16% 9,63% 10,61% 17,95% 17,36%
20.09.2019
20.09.2019 150,48 0,23% 21,94% 9,35% 10,33% 17,65% 17,07%
20.09.2019
20.09.2019 132,49 -0,14% 17,54% 6,19% 8,64% 12,70% 11,03%
20.09.2019
20.09.2019 131,23 -0,14% 17,33% 5,92% 8,36% 12,41% 10,75%
20.09.2019
20.09.2019 121,92 0,17% 19,67% 5,55% 6,20% 11,28% 10,47%
20.09.2019
20.09.2019 121,02 0,17% 19,47% 5,29% 5,94% 11,01% 10,19%

Globale fond

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
20.09.2019
20.09.2019 112,14 0,23% 14,48% -2,11% 5,32% 8,36% 10,37%
20.09.2019
20.09.2019 111,11 0,23% 14,28% -2,35% 5,07% 8,09% 10,10%
20.09.2019
20.09.2019 162,44 0,68% 27,61% 16,44% 13,63% 15,14% 14,39%
20.09.2019
20.09.2019 160,74 0,68% 27,39% 16,15% 13,35% 14,86% 14,10%
20.09.2019 119,32 0,71% 1,96% 4,12% 6,60% 6,88% 8,08%
20.09.2019 118,46 0,72% 1,81% 3,90% 6,35% 6,62% 7,81%
20.09.2019
20.09.2019 175,77 0,31% 31,71% 20,05% - - -
20.09.2019
20.09.2019 174,54 0,31% 31,48% 19,76% - - -

Bransje

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
20.09.2019
20.09.2019 189,29 0,63% 32,23% 35,37% 17,84% 22,31% 19,91%
20.09.2019
20.09.2019 187,62 0,63% 32,00% 35,04% 17,55% 22,02% 19,62%
20.09.2019
20.09.2019 103,88 0,57% 12,31% -5,41% 5,01% - -
20.09.2019
20.09.2019 102,89 0,58% 12,11% -5,64% 4,74% - -

Hør mer om vårt rådgivningskonsept

Med fokus på dine preferanser og fremtidige behov skreddersyr vi investeringsløsninger. Disse løsningene fylles med konsentrerte aksje- og rentefond fra vårt omfattende investeringsunivers.