Fondsoversikt og avkastningstall

Sammen skreddersyr vi en fondspalett som passer deg, enten om du har hele din investeringsportefølje hos oss, eller om våre produkter er et krydder inn i en allerede eksiterende portefølje.

Nordiske fond

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
24.11.2020
24.11.2020 161,11 1,24% 4,73% 7,43% 6,31% 9,87% 7,46%
24.11.2020
24.11.2020 158,98 1,25% 4,46% 7,12% 6,03% 9,57% 7,19%
24.11.2020
24.11.2020 223,99 -1,35% 28,86% 37,48% 19,30% 17,82% 18,85%
24.11.2020
24.11.2020 221,17 -1,35% 28,56% 37,13% 19,00% 17,52% 18,55%
24.11.2020
24.11.2020 167,69 -1,17% 24,33% 29,26% 13,19% 11,00% 12,06%
24.11.2020
24.11.2020 165,96 -1,17% 24,05% 28,94% 12,91% 10,73% 11,78%
24.11.2020 131,92 -0,92% - - - - -
24.11.2020 131,67 -0,93% - - - - -

Globale fond

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
24.11.2020
24.11.2020 122,22 -1,40% 3,73% 4,22% 1,61% 4,67% 9,94%
24.11.2020
24.11.2020 120,74 -1,40% 3,50% 3,96% 1,35% 4,41% 9,67%
24.11.2020
24.11.2020 198,78 -1,01% 15,34% 15,52% 15,66% 12,81% 14,24%
24.11.2020
24.11.2020 196,11 -1,01% 15,07% 15,22% 15,38% 12,53% 13,96%
24.11.2020 148,97 -1,09% 17,51% 17,30% 8,58% 8,46% 7,98%
24.11.2020 147,38 -1,09% 17,23% 16,98% 8,30% 8,19% 7,71%
24.11.2020
24.11.2020 209,03 -0,36% 15,36% 14,62% 17,63% - -
24.11.2020
24.11.2020 206,97 -0,36% 15,10% 14,35% 17,34% - -

Bransje

Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
24.11.2020
24.11.2020 234,13 -0,15% 3,23% 13,85% 23,18% 18,90% 18,90%
24.11.2020
24.11.2020 231,35 -0,15% 2,99% 13,55% 22,87% 18,61% 18,61%

Hør mer om vårt rådgivningskonsept

Med fokus på dine preferanser og fremtidige behov skreddersyr vi investeringsløsninger. Disse løsningene fylles med konsentrerte aksje- og rentefond fra vårt omfattende investeringsunivers.