Fond kommer og går, ODIN Norden består

Norden er et rolig og trygt hjørne av verden og vi kjenner markedene godt. Landene komplementerer hverandre, og vi tar det beste fra hvert av dem og setter sammen til et nordenfond vi er stolte over.

Tenk deg tilbake til 1990: Nelson Mandela slapp ut av fengsel, Mona Grudt ble Miss Universe, du sang “Black Velvet” hele sommeren, folk grøsset av Twin Peaks på TV, Johann Olav Koss ble verdensmester på skøyter – og vi startet vårt første fond som nå har blitt selve flaggskipet i porteføljen: ODIN Norden.

Man spør gjerne næringslivsledere om hva som er årsaken til suksessen deres. Derfor var det helt naturlig å stille det samme spørsmålet til en av forvalterne for ODIN Norden, Vegard Søraunet.

– Fra oppstarten har fondet tatt del i den verdiskapningen som har skjedd i Norden, og i selskapene vi har investert i. Hvis du hadde investert 100 000 kroner i ODIN Norden ved oppstart ville du hatt 2,2 millioner i dag. Hadde du investert i indeks, altså å selv satse på et bredt utvalg av selskaper på børs, ville du hatt 1,1 million. Hadde du satt pengene i banken ville du hatt 350 000.*

Norden er hjemmebane

Hva skyldes denne verdistigningen? Jo, det er så enkelt som at i motsetning til å sette pengene dine i banken, setter du dem i arbeid når du investerer i fond.

– Pengene dine går inn i eiendeler i selskaper som har et årlig avkastningskrav som vanligvis er på mellom fem og ti prosent. Dermed får du bedre avkastning i aksjemarkedet over tid, fremfor å “vente” på pengene i banken.

Legg til at Norden er et rolig og trygt hjørne av verden og at vi kjenner markedene godt. Landene kompletterer hverandre, og vi tar det beste fra hvert av dem og setter sammen til ett «superfond».

– ODIN Norden er i dag sammensatt av 30 selskaper. Fordelen med Norden som region i forhold til kun Norge, er at du får en fordelaktig sektorsammensetning med de ulike landene. Norge er store innen olje og energi, Sverige innen industri, bank og finans, Finland innen skogrelatert industri, mens Danmark har et stort innslag innen helsesektoren, forklarer Vegard.

vegardsjon

Vegard Søraunet, Porteføljeforvalter ODIN Norden

– I tillegg får du også en interessant global eksponering. Mange av de nordiske selskapene har vært flinke til å eksportere sine varer og tjenester til resten av Europa, og Asia og Amerika.

Aktiv forvaltning

Investeringer i aksjemarkedet er forbundet med risiko. Men risiko er ikke det samme som å ta sjanser. ODIN Norden har spredning på ulike selskaper, sektorer og land, så målt mot rene landfond får du faktisk en lavere risiko.

– Vi kjøper selskaper som gjennom historien har bevist med å levere gode tall, som skaper verdier fremover, og som har god ledelse. Vi unngår selskaper som ikke tjener penger, som opererer innen sektorer der det er vanskelig å forutse vinnere, og som ikke er herre over egen skjebne, som råvareselskaper. Derfor har vi også klart oss relativt bra under oljenedturen.

– Det er fordi vi er en langsiktig eier. Det vil si at vi engasjerer oss i valg av styre til selskapene, slik at det blir best mulig sammensatt. Vi er også aktiv eier i form av at vi påvirker selskaper i å ha god kontroll på etikk. Vi er jevnlig i dialog med ledelsen i selskapene vi eier, og bidrar med råd og våre synspunkter på hvordan de bør drives. Dette gjør vi i alle våre selskaper, men i Norden har vi mer kapital, hvilket betyr at vår innflytelse blir større enn ute i den store verden.

– Hvilken effekt har dette på aksjekursen i selskapene – og derved for kundenes avkastning?

– Aksjekurs henger sammen med verdiskapning på sikt, så hvis vi klarer å bidra med gode råd til selskapene vi aktivt eier, vil selskapene skape mer verdier. Dette vil igjen føre til at du som andelseier får bedre avkastning.

Aksjemarkedet når aldri toppen

Selv om ODIN Norden har hatt en jevn verdistigning over mange år, har det hittil i 2016 vært en liten nedgang – akkurat som på børsen. Det er usikre tider, men som alltid når det gjelder aksjefond er Vegards råd å holde hodet kaldt og tenke langsiktig.

– Når vi investerer i selskaper har vi et perspektiv på tre til fem år, så selv om det har vært børsfall i starten av 2016 er det ikke dermed sagt at selskapene har blitt mindre verdt. Det betyr bare at mange av selskapene er blitt billigere å kjøpe, og i enkelte tilfeller har det gjort at vi har kjøpt oss inn i nye selskaper og tatt nye posisjoner i den nedturen vi har vært gjennom.

ODIN Norden har en lang historie bak seg, og er fortsett godt rustet for fremtiden. Hvis du tror fondet har lagt sine beste dager bak seg, avslutter Vegard med gode nyheter til deg som fremdeles lurer på om du skal investere i ODIN Norden.

– Det er mange som henger seg opp i at markedet har nådd toppen, men tilbake til det med at alle selskaper har et avkastningskrav: I praksis betyr det at aksjemarkedet aldri når toppen. Du får perioder med nedgang, men over tid bygger selskapene verdier år etter år – og da vil aksjemarkedet og fondene dine følge etter.

 

*Kilde: https://odinfond.no/kalkulatorer/avkastningskalkulator/

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.