Fokus på miljø får fart på pengene dine

Økt fokus på bærekraft og ansvarlige investeringer har kommet for å bli. Vi liker det. Som forvaltere kan vi dytte selskapene i riktig retning og ‘belønne’ de som fokuserer på bærekraftig drift. Et godt eksempel på et slikt selskap er svenske Beijer Ref.

Siden starten har vi hatt som mål å investere i selskaper som står seg over tid. Da må selskapene drives godt og ha en bærekraftig forretningsmodell. Hva som kreves for å kunne ha en bærekraftig forretningsmodell vil endres over tid med andre krav fra selskapets interessenter.

ODIN var tidlig ute med å signere FN’s prinsipper for ansvarlige investeringer. Samtidig innså vi vår egen begrensning. Det er ofte komplekse problemstillinger og mange gråsoner. I tillegg til egen analyse samarbeider vi derfor med analysebyrået Sustainalytics, slik at vi virkelig kan gå i dybden!

Når vi vurderer et selskap står risiko sentralt

Vi vurderer blant annet risikoen for at selskaper vil påvirkes negativt av hendelser knyttet til bærekraft og ansvarlighet. Det kan være alt fra tap av kunder på grunn av svekket omdømme til bøter knyttet til brudd på myndighetskrav. Men i jungelen av risiko, må vi heller ikke glemme mulighetene som finnes for de selskapene som allerede har ting på stell.

Fokus på bærekraft er ikke bare å lete etter nedside

Mange gode selskap leverer i dag produkter eller tjenester som støtter opp om en bærekraftig utvikling. Det synes gjerne i regnskapstallene! Et av disse er svenske Beijer Ref, som vi har i både ODIN Norden og ODIN Sverige. De leverer luft- og kjølesystemer som bruker mer miljøvennlige kjølemidler enn konkurrentene. Selskapet har vært en god investering for våre andelseiere.

Hittil har vi kjøpt aksjer i selskapet for 415 millioner. De har i dag vokst til i overkant av 1 milliard kroner. I dette tilfellet har selskapets fortrinn på å levere mest mulig miljøvennlige løsninger gitt penger i kassen for andelseierne. Bare i år har Beijer Ref alene bidratt drøye 2 prosent av avkastningen i ODIN Norden og ODIN Sverige.

Det langsiktige investeringscaset er fortsatt intakt

Alle dagligvarebutikker og restauranter må innen 2030 bytte ut kjøleutstyret sitt for å tilfredsstille nye krav fra EU på utslipp av miljøfarlig gass. I for eksempel Sverige har kun ti prosent gjort denne investeringen per i dag.

Samtidig er Sverige landet som har kommet lengst. Selskapet driver forretningen sin globalt og utvider den stadig, sist med store oppkjøp i Australia og Asia. Økte krav til miljøvennlige løsninger og en global eksponering vil bidra til økt etterspørsel etter Beijer Ref sine produkter de neste 5-8 årene. Bærekraftige forretningsmodeller og selskaper med konkurransefortrinn kan bli gode investeringer. Dette er ikke tvang men sunn fornuft.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.