Disruption – et nytt moteord eller er det noe i det?

Det snakkes mye om «disruption» om dagen – hva betyr det egentlig?

Når det snakkes om «disrupting industries» betyr det at en industri står foran store endringer, ofte som følge av ny teknologi som snur opp ned på etablerte forretningsmodeller. Etablerte selskaper som ikke greier å tilpasse seg den nye virkeligheten dør, mens nye selskaper oppstår.

Men slik har det vel alltid vært? Selskaper som ikke er innovative og tilpasser seg endrede rammebetingelser overlever ikke, og nye oppstår.

Store endringer det siste 10-året

Vi har sett på utviklingen på verdens børser for å undersøke om vi der kunne finne holdepunkter for at det er større grad av endringer nå enn tidligere. Vi tok for oss de 10 største selskapene på verdens børser hvert 10. år de siste 40 år . De største endringene finner vi i USA, og det er spesielt det siste 10-året det har skjedd store endringer.

Tabellen under viser de 10 største selskapene i USA hvert 10. år fra 1987 – 2017. Vi har markert de selskapene som ble etablert i «nyere tid». Tabellen viser at det i 2017 er langt flere selskaper på topp 10 som er etablert i «nyere tid» enn det som har vært tilfellet tidligere. Amazon, Facebook og Alphabet (Google) klatrer til topps etter relativ kort levetid, også Apple og Microsoft har relativt kort levetid i forhold til det som har vært gjengs tidligere for å nå til topps. Dette bildet støtter opp om hypotesen at endringer skjer raskere i dag, og at ny teknologi skaper store muligheter for de som evner å nyttiggjøre seg ny teknologi.

Har nykommerne på listen noen fellestrekk? Ja, utvilsomt. De er alle basert på en unik teknologi, de har en dominerende markedsposisjon som retter seg mot det globale konsumentmarkedet og trenger ikke mye kapital for å vokse.

De etablerte må tilpasse seg og ta i bruk ny teknologi

Og mens nye selskaper vokser frem går det hardt ut over etablerte selskaper som ikke har evnet å ta i bruk ny teknologi og tilpasset seg den nye virkeligheten.

Media er jo et godt eksempel. Aviser, TV og reklamebransjen merker godt konkurransen fra nettet og nykommere som Google, Netflix , Facebook mm. Et godt eksempel på et norsk selskap som har evnet å tilpasse seg er Schibsted. De har etablert online rubrikkannonseselskaper, som Finn.no og tilsvarende selskaper med nummer 1 posisjoner rundt om i verden. Bortfall av inntekter i avismarkedet har de kompensert ved å etablere online rubrikkannonseselskaper. De som fortsatt bare lever på trykte aviser har lidt en ublid skjebne. For avispapirprodusentene har det vært dramatisk, konkursspøkelset er stadig på besøk hos Norske Skog.

Nå er det handel som får gjennomgå, handelsselskaper globalt og også her hjemme har sett verdiene falle. Konkurransen fra Amazon og andre rene nettbutikker er sterk. De fysiske butikkene mister omsetning. Vel, så viktig er det at netthandel fører til økt konkurranse, press på prisene og dertil reduksjon i lønnsomheten. Og lønnsomheten til butikkeiendommer faller. Vinnerne her er også de som klarer å utnytte nye muligheter og klarer å tilpasse virksomheten til nye rammebetingelser.

I transportsektoren vil selvkjørende biler skape revolusjon både hos produsenter og brukere. Foreløpig utfordres taxinæringen av Uber, og Amazon starter eget transportselskap som vil spise seg inn på etablerte transportselskapers markeder.

Ja, det er noe i «disruption»

Endringene går raskere og har større konsekvenser nå enn hva som har vært gjengs siste 50 år. Det gir store muligheter for dem som evner å tilpasse seg.

Suksessfulle selskaper er tro mot prinsippene som i første omgang skapte suksessen og fortsetter gradvis å utvikle seg og nyttiggjør seg av de muligheter som oppstår. De oppfordrer til kreativitet og endring, men ikke i den grad at selskapets fremtid settes på spill. Selskaper som forblir sterke er åpne rundt utfordringer. Det er tillitsvekkende å lytte til en ledelse som fullt og helt er åpne om utfordringene i eget selskap.

Ny teknologi har gitt rom for etablering av en rekke meget lønnsomme forretningsmodeller som har bidratt til økt konkurranse som er et gode for forbrukerne. Noen av disse har imidlertid fått en så dominerende markedsposisjon at det stilles spørsmål ved om forbrukernes interesser er tilstrekkelig ivaretatt.

De fleste av disse nye vinnerne er børsnoterte og vi har anledning til å eie dem. Vi har investert i mange av dem i ODIN, og vi er våken for de utfordringer gamle etablerte forretningsmodeller kan stå overfor.

 

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Vigdis Almestad er utdannet siviløkonom og MBA fra Norges Handelshøyskole og autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.